Эл аралык бөлүм

Эл аралык бөлүмдүн
Программалар
Өнөктөштөр
Эл аралык бөлүмдүн негизги миссиялары болуп төмөнкүлөр саналат:
 • эл аралык аренада университеттин аброюн жогорулатуу жана чыңдоо.
 • билим берүү жана илимий-изилдөө ишинин натыйжаларынын эл аралык атаандаштыкка жөндөмдүүлүгүнө жетишүүгө багытталган университеттин негизги стратегиялык милдеттерин ишке ашыруу;
 • түзүлгөн эл аралык келишимдердин жана макулдашуулардын санын көбөйтүү жана натыйжалуулугун жогорулатуу.
 • чет өлкөлүк окуу жайлары, уюмдары жана фирмалары менен кызматташуу жөнүндө келишимдердин, ниет протоколдорунун, контракттардын долбоорлорун даярдоо;
 • университеттин студенттери, кызматкерлери жана окутуучулары үчүн чет өлкөлүк университеттер менен алмашуу программаларын ишке ашыруу;
 • маалыматтык-аналитикалык иш-чаралар - издөө, талдоо жана студенттерди, окутуучуларды жана кызматкерлерди гранттар, конкурстук программалар жана чет өлкөлөрдө окутууда, илимий-изилдөө иштеринде тажрыйба алуу үчүн башка мүмкүнчүлүктөр жөнүндө маалымат менен камсыз кылуу;
 • эл аралык иш-чараларды уюштуруу жана өткөрүү: конференцияларды, семинарларды, фестивалдарды, лекцияларды, эл аралык жайкы мектептерди.
 • чет өлкөлүк өнөктөштөрдү (эксперттерди, адистерди, окутуучуларды) кабыл алууну уюштуруу, маданий программаны, экскурсияларды уюштуруу,
 • биргелешкен эл аралык долбоорлорго катышууга табыштамаларды даярдоо боюнча жумушчу топтордун ишин координациялоо, өтүнмөлөрдү даярдоодо техникалык колдоо жана консультацияларды берүү;
 • эл аралык аренада университеттин аброюн жогорулатуу жана чыңдоо.
 • билим берүү жана илимий-изилдөө ишинин натыйжаларынын эл аралык атаандаштыкка жөндөмдүүлүгүнө жетишүүгө багытталган университеттин негизги стратегиялык милдеттерин ишке ашыруу;
 • түзүлгөн эл аралык келишимдердин жана макулдашуулардын санын көбөйтүү жана натыйжалуулугун жогорулатуу.
 • чет өлкөлүк окуу жайлары, уюмдары жана фирмалары менен кызматташуу жөнүндө келишимдердин, ниет протоколдорунун, контракттардын долбоорлорун даярдоо;
 • университеттин студенттери, кызматкерлери жана окутуучулары үчүн чет өлкөлүк университеттер менен алмашуу программаларын ишке ашыруу;
 • маалыматтык-аналитикалык иш-чаралар - издөө, талдоо жана студенттерди, окутуучуларды жана кызматкерлерди гранттар, конкурстук программалар жана чет өлкөлөрдө окутууда, илимий-изилдөө иштеринде тажрыйба алуу үчүн башка мүмкүнчүлүктөр жөнүндө маалымат менен камсыз кылуу;
 • эл аралык иш-чараларды уюштуруу жана өткөрүү: конференцияларды, семинарларды, фестивалдарды, лекцияларды, эл аралык жайкы мектептерди.
 • чет өлкөлүк өнөктөштөрдү (эксперттерди, адистерди, окутуучуларды) кабыл алууну уюштуруу, маданий программаны, экскурсияларды уюштуруу,
 • биргелешкен эл аралык долбоорлорго катышууга табыштамаларды даярдоо боюнча жумушчу топтордун ишин координациялоо, өтүнмөлөрдү даярдоодо техникалык колдоо жана консультацияларды берүү;
Программалар:
Учурда Кыргызстандын Эл аралык университети студенттерге программалардын төмөнкү түрлөрүн сунуштайт:

Кош диплом программасы: “Кош диплом” программасы бул окуу жайдын билим берүү программасы боюнча окууну аяктагандыгы жөнүндө диплом алуу менен чет өлкөлүк өнөктөш окуу жайда окутууну камтыйт.

Тил стажировкалары: Тил стажировкалары чет өлкөдө интенсивдүү чет тил курсу болуп саналат. Узактыгы - 2-4 жума
Учурда Кыргызстандын Эл аралык университети студенттерге программалардын төмөнкү түрлөрүн сунуштайт:

Кош диплом программасы: “Кош диплом” программасы бул окуу жайдын билим берүү программасы боюнча окууну аяктагандыгы жөнүндө диплом алуу менен чет өлкөлүк өнөктөш окуу жайда окутууну камтыйт.

Тил стажировкалары: Тил стажировкалары чет өлкөдө интенсивдүү чет тил курсу болуп саналат. Узактыгы - 2-4 жума
Өнөктөштөр:
Бургас Эркин Университети - Болгария

Гульельмо Маркони университети - Италия

Болонья университети - Италия

Варна Эркин Университети - Болгария

Пан-Европалык университет - Словакия

Рига техникалык университети - Латвия

Туриба университети - Латвия

Түштүк Казакстан педагогикалык университети – Казакстан

Батыш кампусунун эл аралык байланыштар боюнча проректору – Садырбек Нурмаматович Исаков
E-mail: sadyr.isakov@gmail.com


Бургас Эркин Университети - Болгария

Гульельмо Маркони университети - Италия

Болонья университети - Италия

Варна Эркин Университети - Болгария

Пан-Европалык университет - Словакия

Рига техникалык университети - Латвия

Туриба университети - Латвия

Түштүк Казакстан педагогикалык университети – Казакстан

Батыш кампусунун эл аралык байланыштар боюнча проректору – Садырбек Нурмаматович Исаков
E-mail: sadyr.isakov@gmail.com
БИЗДИН КАБАР
БИЗДИН ӨНӨКТӨШТӨР
 • БАЙЛАНЫШТАР
 • university@mukr.kg
 • +996 (312) 31 04 67
 • 720001, Кыргыз Республикасы,
 • Бишкек шаары, Чүй пр., 255
 • КЕРЕКТЕР
 • "Кыргыз Республикасынын эл аралык университети" мекемеси
 • ИНН: 01103199310054
 • OKPO: 20326620 002 Ленинский
 • Банк: "Оптима Банк" ААКсынын филиалы Бишкек шаары No5
 • R / S: 1091620057870186
 • БИК: 109016
 • SWIFT: ENEJKG22
Made on
Tilda