«БИЗНЕСТИ БАШКАРУУ»
Багыты
Окутуу - теориялык окутууну, кейстер менен иштөө, долбоорлорду иштеп чыгуу жана конкреттүү ишканаларды анализдөө аркылуу практикалык көндүмдөргө ээ болууну камтыйт.
Кош диплом программасы англис тилин (Business English) кошумча үйрөнүүнү карайт.
Камсыздоо профилдери:
Окуу мерчемине төмөндөгүдөй сабактар ​​кирет:
ЭЛ АРАЛЫК БИЗНЕС
"Бизнес менеджмент",
"Бизнес стратегиясы жана тактикасы",
"Стратегиялык менеджмент",
"Эл аралык менеджмент",
"Эл аралык маркетинг",
"Инвестицияларды талдоо",
"Финансылык менеджмент",
"Эл аралык маркетинг" ж.б.
ЧЕТ ТИЛДЕРДИ БИЛҮҮ АРКЫЛУУ БИЗНЕС ЖАНА ДИПЛОМАТИЯ
"Кесиптик дипломатия",
"Дүйнөлүк экономикалык процесстер жана дипломатия",
"Стратегиялык менеджмент",
"Эл аралык менеджмент",
"Эл аралык маркетинг",
"Эл аралык сүйлөшүүлөр жана коммерциялык дипломатия",
"Дипломатиялык жана консулдук иш",
"Дипломатиялык протокол жана этикет" ж.б.
БИЗНЕС ЖАНА КАРЖЫЛЫК ТАЛДОО
"Инвестицияларды талдоо",
"Экономикалык талдоо",
"Каржылык талдоо",
"Кыска мөөнөттүү каржы саясаты",
"Узак мөөнөттүү каржы саясаты",
"Финансылык менеджмент",
"Каржы рыноктору" ж.б.
БИЗНЕСТЕГИ ЭЛ АРАЛЫК ЛОГИСТИКА
"Өндүрүштүк логистика",
"Запастарды башкаруу",
"Транспорттук инфраструктура",
"Транспорттук логистика",
"Логистикалык процесстерди уюштуруу жана пландаштыруу",
"Бөлүштүрүү логистикасы", "Бажы логистикасы" ж.б.
ТУРИЗМДЕГИ БИЗНЕС
"Туроператордук иш",
"Туризмдеги ишкердүүлүк",
"Турак жай жана тейлөө",
"Туризмдеги маркетинг",
"Эс алуу ресурстары",
"Туризмдеги менеджмент" ж.б.
Башка багыттар
БИЗДИН КАБАР
БИЗДИН ӨНӨКТӨШТӨР
 • БАЙЛАНЫШТАР
 • university@mukr.kg
 • +996 (312) 31 04 67
 • 720001, Кыргыз Республикасы,
 • Бишкек шаары, Чүй пр., 255
 • КЕРЕКТЕР
 • "Кыргыз Республикасынын эл аралык университети" мекемеси
 • ИНН: 01103199310054
 • OKPO: 20326620 002 Ленинский
 • Банк: "Оптима Банк" ААКсынын филиалы Бишкек шаары No5
 • R / S: 1091620057870186
 • БИК: 109016
 • SWIFT: ENEJKG22
Made on
Tilda