«БИЗНЕСТИ БАШКАРУУ»
Багыты

Окутуу теориялык даярдыкты дагы, ошондой эле кейстер, долбоорлор менен иштөө жана конкреттүү ишканаларды талдоо аркылуу тажрыйбалык көндүмдөргө ээ болууну камтыйт.

Кош дипломдор программасы англис тилин кошумча үйрөнүүнү камтыйт (Бизнес-англис).
Даярдоо профилдери
Окуу планы төмөндөгдөй сабактарды окууну камтыйт:
ЭЛ АРАЛЫК БИЗНЕС
 • «Бизнести башкаруу»,
 • «Стратегия жана бизнес тактикасы»,
 • «Стратегиялык менеджмент»,
 • «Эл аралык менеджмент»,
 • «Эл аралык маркетинг»,
 • «Инвестициялык талдоо»,
 • «Финансылык менеджмент»,
 • «Эл аралык маркетинг» ж.б.
ЧЕТ ТИЛДЕРДИ БИЛҮҮ АРКЫЛУУ БИЗНЕС ЖАНА ДИПЛОМАТИЯ
 • "Кесиптик дипломатия",
 • "Дүйнөлүк экономикалык процесстер жана дипломатия",
 • "Стратегиялык менеджмент",
 • "Эл аралык менеджмент",
 • "Эл аралык маркетинг",
 • "Эл аралык сүйлөшүүлөр жана коммерциялык дипломатия",
 • "Дипломатиялык жана консулдук иш",
 • "Дипломатиялык протокол жана этикет" ж.б.
БИЗНЕС ЖАНА ФИНАНСЫЛЫК ТАЛДОО
 • «Инвестициялык талдоо»,
 • «Финансылык талдоо»,
 • «Кыска мөөнөттүү, финансылык саясат»,
 • «Узак мөөнөттүү финансылык саясат»,
 • «Финансы менеджменти»,
 • «Финансылык рыноктор» ж.б.
БИЗНЕСТЕГИ ЭЛ АРАЛЫК ЛОГИСТИКА
 • "Өндүрүштүк логистика",
 • "Запастарды башкаруу",
 • "Транспорттук инфраструктура",
 • "Транспорттук логистика",
 • "Логистикалык процесстерди уюштуруу жана пландаштыруу",
 • "Бөлүштүрүү логистикасы", "Бажы логистикасы" ж.б.
ТУРИЗМДЕГИ БИЗНЕС
"Туроператордук иш",
"Туризмдеги ишкердүүлүк",
"Турак жай жана тейлөө",
"Туризмдеги маркетинг",
"Эс алуу ресурстары",
"Туризмдеги менеджмент" ж.б.
Документы
Башка багыттар
БИЗДИН КАБАР
БИЗДИН ӨНӨКТӨШТӨР
 • БАЙЛАНЫШТАР
 • university@mukr.kg
 • +996 (312) 31 04 67
 • 720001, Кыргыз Республикасы,
 • Бишкек шаары, Чүй пр., 255
 • КЕРЕКТЕР
 • "Кыргыз Республикасынын эл аралык университети" мекемеси
 • ИНН: 01103199310054
 • OKPO: 20326620 002 Ленинский
 • Банк: "Оптима Банк" ААКсынын филиалы Бишкек шаары No5
 • R / S: 1091620057870186
 • БИК: 109016
 • SWIFT: ENEJKG22
Made on
Tilda