"Экономика" жана "Мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу"
Багыты
"Экономика" жана "Мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу" багыттары - билим берүү, илим жана заманбап экономикада ийгиликтүү иш алып баруу үчүн зарыл болгон, экономика жана менеджмент жаатындагы кесиптик компетенттүүлүктүн зарыл деңгээлине ээ, жогорку квалификациялуу адистерди даярдайт.
Международные программы дают возможность нашим студентам получить полезный опыт, развить свои навыки и знания, расширить кругозор, увидеть другие страны.
Адистиктер
"Экономика" багыты бир нече адистиктерди камтыйт:
Банк иши
Бухгалтердик эсеп, талдоо жана аудит
Финансы
Дүйнөлүк экономика
Адистиктер
"Мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу" багыты төмөнкү адистиктерди камтыйт:
Мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу
Мамлекеттик сатып алуулар
Мамлекеттик жана муниципалдык башкарууда маалыматтык технологиялар
Мамлекеттик башкаруу
Башка багыттар
БИЗДИН КАБАР
БИЗДИН ӨНӨКТӨШТӨР
 • БАЙЛАНЫШТАР
 • university@mukr.kg
 • +996 (312) 31 04 67
 • 720001, Кыргыз Республикасы,
 • Бишкек шаары, Чүй пр., 255
 • КЕРЕКТЕР
 • "Кыргыз Республикасынын эл аралык университети" мекемеси
 • ИНН: 01103199310054
 • OKPO: 20326620 002 Ленинский
 • Банк: "Оптима Банк" ААКсынын филиалы Бишкек шаары No5
 • R / S: 1091620057870186
 • БИК: 109016
 • SWIFT: ENEJKG22
Made on
Tilda