«ЭКОНОМИКА» ЖАНА
МАМЛЕКЕТТИК ЖАНА МУНИЦИПАЛДЫК БАШКАРУУ
Багыты
"Экономика" жана "Мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу" багыттары – билим берүү, илим жана заманбап экономикадагы ийгиликтүү ишмердүүлүк үчүн зарыл болгон экономика жана башкаруу жаатындагы кесиптик компетенциялардын зарыл болгон деңгээлине ээ болгон жогорку квалификациялуу адистерди даярдап чыгарат.
Эл аралык программалар биздин студенттерибизге пайдалуу тажрыйба алууга, өздөрүнүн көндүмдөрүн жана билимдерин өнүктүрүүгө, ой жүгүртүүсүн кеңейтүүгө, башка өлкөлөрдү көрүүгө мүмкүнчүлүк берет.
Адистиктер
«Экономика» багытындагы окуу планы төмөндөгүдөй адистиктерди камтыйт:
Банк иши
Бухгалтердик эсеп, талдоо жана аудит
Финансы
Дүйнөлүк экономика
Адистиктер
"Мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу" багыты төмөнкү адистиктерди камтыйт:
Мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу
Мамлекеттик сатып алуулар
Мамлекеттик жана муниципалдык башкарууда маалыматтык технологиялар
Мамлекеттик башкаруу
Документы
Башка багыттар
БИЗДИН КАБАР
БИЗДИН ӨНӨКТӨШТӨР
 • БАЙЛАНЫШТАР
 • university@mukr.kg
 • +996 (312) 31 04 67
 • 720001, Кыргыз Республикасы,
 • Бишкек шаары, Чүй пр., 255
 • КЕРЕКТЕР
 • "Кыргыз Республикасынын эл аралык университети" мекемеси
 • ИНН: 01103199310054
 • OKPO: 20326620 002 Ленинский
 • Банк: "Оптима Банк" ААКсынын филиалы Бишкек шаары No5
 • R / S: 1091620057870186
 • БИК: 109016
 • SWIFT: ENEJKG22
Made on
Tilda