"ФИЛОЛОГИЯ ЖАНА БАЙЛАНЫШ"
Багыттары
“Филология жана коммуникация” бөлүмүнүн студенттери, Казакстан Республикасынын Туркестан шаарында “Мевлана”, “Орхон процесси” программасынын алкагында тажрыйба алмашып турушу биринчи жыл эмес.⠀
Эл аралык программалар биздин студенттерге пайдалуу тажрыйба топтоого, жөндөмдөрүн жана билимин өркүндөтүүгө, ой жүгүртүүсүн кеңейтүүгө жана башка өлкөлөрдү көрүүгө мүмкүнчүлүк берет.
Дисциплиналар
Окуу планы мындай дисциплиналарды изилдөөнү камтыйт:
Англис тили мугалими
Немис тили мугалими
Түрк тили мугалими
Эл аралык журналистика
Телерадиожурналистикасы
Интернет журналистикасы
Мезгилдүү басып чыгаруу
"Чыгыш жана Африка таануу"
багыты боюнча билим берүү Чыгыш өлкөлөрүндөгү тарыхты, динди, коомдук ойду жана саясий процесстерди терең изилдөө менен классикалык чыгыш билиминин айкалышын камтыйт.
Биздин студенттер Чыгыштын тарыхын, саясатын, экономикасын, адабиятын, динин, этнографиясын, маданиятын, географиясын ар тараптуу изилдөөнү камтыган окуу курсунан өтүшөт.

Документы
Башка багыттар
БИЗДИН КАБАР
БИЗДИН ӨНӨКТӨШТӨР
 • БАЙЛАНЫШТАР
 • university@mukr.kg
 • +996 (312) 31 04 67
 • 720001, Кыргыз Республикасы,
 • Бишкек шаары, Чүй пр., 255
 • КЕРЕКТЕР
 • "Кыргыз Республикасынын эл аралык университети" мекемеси
 • ИНН: 01103199310054
 • OKPO: 20326620 002 Ленинский
 • Банк: "Оптима Банк" ААКсынын филиалы Бишкек шаары No5
 • R / S: 1091620057870186
 • БИК: 109016
 • SWIFT: ENEJKG22
Made on
Tilda