«Программалык инженерия»

Багыты
Багыты
Заманбап дүйнө жүзү ушунчалык компьютерлешип кеткендиктен, маалыматтык-эсептөө техникасы келбеген тармакты табуу дээрлик мүмкүн эмес. Атайы программаларсыз кайсы гана болбосун компьютер болгону үйүлгөн темир болуп кала берет.
Багыттын адиси жөн гана олуттуу билимге жана тажрыйбага ээ болбостон, ошондой эле тематикага терең кирүү жана компьютердик техниканын жаңы иштеп чыгуулары жана жетишкендиктери менен таанышуу аркылуу дайыма жакшырууга тийиш.
Сабактар:
Окуу планы төмөндөгүдөй сабактарды камтыйт:
алгоритмдер, программалоо
Программалык өнүмдөрдү, аспаптарды, ыкмаларды жана программалык инженерия процесстерин үйрөнүүгө багытталган илимий-изилдөө ишмердүүлүгү;
программалык камсыздоону конструкциялоо
 • Программалык долбоорлорду талдоо, иштеп чыгуу жана изилдөө;
 • Техникалык тапшырма боюнча программалык камсыздоону конструкциялоо;
программалык системаларды долбоорлоо жана архитектура
Программалык өнүмдөрдүн зарыл болгон деңгээлин көзөмөлдөө, баалоо жана сапатын камсыздоо үчүн стандарттык инструменттерди пайдалануу;
информатика
Орнотуу, жөнгө салуу жана ПК башкаруу;
маалыматтар базасы
Документтер пакетин жана отчеттуулук формаларын иштеп чыгуу;
маалыматты коргоо ыкмалары жана каражаттары
Колдонуучуларды окутууга жана аларды компьютердик системаларды пайдалануу
жаатындагы аттестациялоого багытталган ишмердүүлүктү ишке ашыруу;
нейротармактык технологиялар
кардар-сервердик тиркемелерди иштеп чыгуу,
ЖОЖду аяктагандан кийин ушул адистик боюнча бүтүрүүчү
инженер-конструктор же компьютердик камсыз кылууну долбоорлоочу болуп иштей алат. Көпчүлүк бүтүрүүчүлөр программалоо жаатына барып, ушул жаатта адис болушат.
Документы
Башка багыттар
БИЗДИН КАБАР
БИЗДИН ӨНӨКТӨШТӨР
 • БАЙЛАНЫШТАР
 • university@mukr.kg
 • +996 (312) 31 04 67
 • 720001, Кыргыз Республикасы,
 • Бишкек шаары, Чүй пр., 255
 • КЕРЕКТЕР
 • "Кыргыз Республикасынын эл аралык университети" мекемеси
 • ИНН: 01103199310054
 • OKPO: 20326620 002 Ленинский
 • Банк: "Оптима Банк" ААКсынын филиалы Бишкек шаары No5
 • R / S: 1091620057870186
 • БИК: 109016
 • SWIFT: ENEJKG22
Made on
Tilda