«ПРОГРАММДЫК ИНЖЕНЕРИЯ»
Направление
Заманбап дүйнө ушунчалык компьютерлештирилгендиктен, маалымат жана эсептөө технологиялары келбеген тармакты табуу дээрлик мүмкүн эмес. Атайын программаларсыз, кайсы гана компьютер болбосун үйүлгөн металл.
Багыт боюнча адис, билимдин жана практикалык тажрыйбанын гана кампасына ээ болбостон,такай өркүндөтүлүп, темага терең кирип, компьютердик техниканын жаңы жетишкендиктери менен таанышып турушу керек.
Сабактар:
Окуу планы мындай дисциплиналарды изилдөөнү камтыйт:
алгоритмдер, программалоо
Программалык өнүмдөрдү, программдык инженериянын инструменттерин, методдорун жана процесстерин изилдөөгө багытталган изилдөө иш-чаралары
программалык камсыздоону иштеп чыгуу
Программалык долбоорлорду талдоо, иштеп чыгуу жана изилдөө
Техникалык тапшырмага ылайык, программалык камсыздоону иштеп чыгуу
программалык тутумдардын дизайны жана архитектурасы
Программалык камсыздоону орнотуу жана башкаруу
информатика
Документтердин топтомун жана отчеттуулук формаларын иштеп чыгуу
маалымат базасы
Программалык продукттун талап кылынган деңгээлин контролдоону, баалоону жана сапатын камсыз кылуу үчүн стандарттык шаймандарды колдонуу
маалыматты коргоонун ыкмалары жана каражаттары
Компьютердик тутумдарды эксплуатациялоо чөйрөсүндө, колдонуучуларды окутууга жана аларды сертификациялоого багытталган иш-чараларды жүзөгө ашыруу
кардар-сервер тиркемелерин иштеп чыгуу
нейрон тармактарынын технологиялары
ЖОЖду аяктагандан кийин ушул адистик боюнча бүтүрүүчү
инженер-конструктор же компьютердик камсыз кылууну долбоорлоочу болуп иштей алат. Көпчүлүк бүтүрүүчүлөр программалоо жаатына барып, ушул жаатта адис болушат.
Башка багыттар
БИЗДИН КАБАР
БИЗДИН ӨНӨКТӨШТӨР
 • БАЙЛАНЫШТАР
 • university@mukr.kg
 • +996 (312) 31 04 67
 • 720001, Кыргыз Республикасы,
 • Бишкек шаары, Чүй пр., 255
 • КЕРЕКТЕР
 • "Кыргыз Республикасынын эл аралык университети" мекемеси
 • ИНН: 01103199310054
 • OKPO: 20326620 002 Ленинский
 • Банк: "Оптима Банк" ААКсынын филиалы Бишкек шаары No5
 • R / S: 1091620057870186
 • БИК: 109016
 • SWIFT: ENEJKG22
Made on
Tilda