«Психология»
Багыты
Учурда психология илимдин жана практиканын эң активдүү өнүгүп келе жаткан, прогрессивдүү чөйрөлөрүнүн бири болуп саналат жана психолог кесиби дүйнөнүн дээрлик бардык өлкөлөрүндө суроо-талапка ээ жана социалдык жактан маанилүү.
Психология бакалавры: мектептерде, ЖОЖдордо, реабилитациялык борборлордо, колледждерде, консультациялык уюмдарда, персоналдарды жалдоо кызматтарынын ишине катышуу, жарнама жаатында кеп-кеңеш берүү, кадрларды натыйжалуу башкарууну ишке ашырууда компаниянын жетекчилерине жардам берүү, кесипке багыт берүү маселелери боюнча кеңеш берүүчү болуп иштей алышат.
Психология бакалавры: мектептерде, ЖОЖдордо, реабилитациялык борборлордо, колледждерде, консультациялык уюмдарда, персоналдарды жалдоо кызматтарынын ишине катышуу, жарнама жаатында кеп-кеңеш берүү, кадрларды натыйжалуу башкарууну ишке ашырууда компаниянын жетекчилерине жардам берүү, кесипке багыт берүү маселелери боюнча кеңеш берүүчү болуп иштей алышат.
Адистиктер:
Окуу планы мындай дисциплиналарды изилдөөнү камтыйт:
ҮЙ-БҮЛӨ ПСИХОЛОГИЯСЫ
Үй-бүлөлүк мамилелер ар дайым эле оңой боло бербейт. Адамдар никедеги кризистен чыгуу, муундар ортосундагы кагылышууларды жөндөө, ата-эне менен баланын ортосундагы мамилелерди орнотуу жана ажырашуу үчүн психологиялык жардам издешет. Демек, эмгек рыногунда үй-бүлөлүк психолог кесиби суроо-талапка ээ. Программа студентке үй-бүлөнүн түзүлүшү, функциялары, динамикасы, үй-бүлөлүк кыйынчылыктардын түрлөрү жөнүндө керектүү теориялык билимдерди бере тургандай кылып иштелип чыккан, ошондой эле үй-бүлөлүк көйгөйлөрдүн ар кандай түрлөрү менен иштөө боюнча практикалык көндүмдөрдү өрчүткөн.
ПРАКТИКАЛЫК ПСИХОЛОГИЯ
Психологиялык консультация, психологиялык тестирлөө, психологиялык коррекция жана башка ушул сыяктуу сабактарды терең изилдөөнү камтыган багыты. Практикалык психологдор билим берүүдө, медицинада, өндүрүштүк ишмердүүлүктө, адамдардын социалдык жана жеке жашоо чөйрөсүндө келип чыккан көйгөйлөрдү чечүүгө жардам берет.
Башка багыттар
БИЗДИН КАБАР
БИЗДИН ӨНӨКТӨШТӨР
 • БАЙЛАНЫШТАР
 • university@mukr.kg
 • +996 (312) 31 04 67
 • 720001, Кыргыз Республикасы,
 • Бишкек шаары, Чүй пр., 255
 • КЕРЕКТЕР
 • "Кыргыз Республикасынын эл аралык университети" мекемеси
 • ИНН: 01103199310054
 • OKPO: 20326620 002 Ленинский
 • Банк: "Оптима Банк" ААКсынын филиалы Бишкек шаары No5
 • R / S: 1091620057870186
 • БИК: 109016
 • SWIFT: ENEJKG22
Made on
Tilda