«Психология»
Багыты
Психология учурда – илим жана тажрыйбанын кыйла активдүү өнүгүп жаткан, прогрессивдүү тармактарынын бири, ал эми психологдун кесиби – дүйнө жүзүнүн бардык өлкөлөрүндө суроо-талапка ээ жана социалдык жактан маанилүү.
Психология бакалавры иштеши мүмкүн: мектептерде, ЖОЖдордо, реабилитациялык борборлордо, колледждерде, консультациялык уюмдарда, кызматкерлерди кабыл алуу боюнча кызматтардын ишмердүүлүгүнө катыша алат, жарнама тармагында кеңеш берет, ишканалардын жетекчилерине кадрларды эффективдүү башкарууну ишке ашырууга жардам берет, кесипке багыт берүү маселелери боюнча кеңеш бере алат.
КРЭАУдагы «Психология» багыты боюнча окутуу тажрыйбага багытталган, өзүндө
прикладдык психологиялык сабактар: конфликтология, пикир алышуу психологиясы, гендердик психология ж.б. тереңдетип окууну айкалыштырат.
Адистиктер:
Окуу планы төмөндөгүдөй сабактарды камтыйт:
ҮЙ-БҮЛӨ ПСИХОЛОГИЯСЫ
Үй-бүлө ичиндеги мамилелер дайыма эле жеңил боло бербейт. Адамдар жубайлардын ортосунда келип чыккан кризисти жеңүү, муундардын карама-каршылыгын жумшартуу, балдар-ата-эненин ортосундагы мамилелерди жөнгө салуу, ажырашууну баштан өткөрүүдө психологиялык жардам сурап кайрылышат. Ошондуктан үй-бүлөлүк психологдун кесиби эмгек рыногунда суроо-талапка ээ. Программа студентке үй-бүлөнүн структурасы, функциялары, динамикасы, үй-бүлөлүк кыйынчылыктардын түрлөрү тууралуу зарыл болгон теориялык билимдерди берүү, ошондой эле ар кандай түрдөгү үй-бүлөлүк көйгөйлөр менен иштөөгө мүмкүнчүлүк бере турган тажрыйбалык ыкмаларды жана көндүмдөрдү иштеп чыга тургандай түзүлгөн.
ТАЖРЫЙБАЛЫК ПСИХОЛОГИЯ
Психологиялык кеңеш берүү, психологиялык тестирлөө, психологиялык коррекция ж.б. сыяктуу сабактарды тереңдетилген окууну камтыган даярдоо багыты. Иштеп жаткан психологдор билим берүү, медицина, өндүрүштүк ишмердүүлүк, социалдык жана жеке жашоо тармагында келип чыккан көйгөйлөрдү чечүүгө жардам берет.
Документы
Башка багыттар
БИЗДИН КАБАР
БИЗДИН ӨНӨКТӨШТӨР
 • БАЙЛАНЫШТАР
 • university@mukr.kg
 • +996 (312) 31 04 67
 • 720001, Кыргыз Республикасы,
 • Бишкек шаары, Чүй пр., 255
 • КЕРЕКТЕР
 • "Кыргыз Республикасынын эл аралык университети" мекемеси
 • ИНН: 01103199310054
 • OKPO: 20326620 002 Ленинский
 • Банк: "Оптима Банк" ААКсынын филиалы Бишкек шаары No5
 • R / S: 1091620057870186
 • БИК: 109016
 • SWIFT: ENEJKG22
Made on
Tilda