"Чыгыш жана Африка таануу"
Багыты
Багыты боюнча билим берүү Чыгыш өлкөлөрүндөгү тарыхты, динди, коомдук ойду жана саясий процесстерди терең изилдөө менен классикалык чыгыш билиминин айкалышын камтыйт.
????Биздин студенттер Чыгыштын тарыхын, саясатын, экономикасын, адабиятын, динин, этнографиясын, маданиятын, географиясын ар тараптуу изилдөөнү камтыган окуу курсунан өтүшөт.
Негизги тилдер: кытай, жапон, корей.
Тарыхый, философиялык, диний изилдөөлөрдүн, саясат таануунун, экономикалык жана маданий дисциплиналардын кеңири комплексин изилдөө, бүтүрүүчүнү Азия жана Африка өлкөлөрү жана элдери менен өз ара аракеттенүүнүн бардык чөйрөлөрүндө илимий-изилдөө, котормо жана практикалык иш-аракеттерге даярдайт.

Бөлүмдүн адистиги:
АЗИЯ ЖАНА АФРИКА ӨЛКӨЛӨРҮНҮН САЯСИЙ ӨНҮГҮШҮ ЖАНА ЭЛАРАЛЫК БАЙЛАНЫШЫ
ДИПЛОМАТИЯ ЖАНА ТЫШКЫ ЭКОНОМИКАЛЫК МАМИЛЕЛЕР
АЗИЯ ЖАНА АФРИКА ӨЛКӨЛӨРҮНҮН ТАРЫХЫ
АЗИЯ ЖАНА АФРИКА ӨЛКӨЛӨРҮНҮН ТИЛДЕРИ ЖАНА АДАБИЯТТАРЫ
ДИН, ЧЫГЫШТЫН КООМДУК ФИЛОСОФИЯЛЫК ОЙЛОРУ
Башка багыттар
БИЗДИН КАБАР
БИЗДИН ӨНӨКТӨШТӨР
 • БАЙЛАНЫШТАР
 • university@mukr.kg
 • +996 (312) 31 04 67
 • 720001, Кыргыз Республикасы,
 • Бишкек шаары, Чүй пр., 255
 • КЕРЕКТЕР
 • "Кыргыз Республикасынын эл аралык университети" мекемеси
 • ИНН: 01103199310054
 • OKPO: 20326620 002 Ленинский
 • Банк: "Оптима Банк" ААКсынын филиалы Бишкек шаары No5
 • R / S: 1091620057870186
 • БИК: 109016
 • SWIFT: ENEJKG22
Made on
Tilda