"ЧЫГЫШ ТААНУУ ЖАНА АФРИКАНИСТИКА"
Багыты
«Чыгыш таануу жана африканистика» багыты боюнча окутуу Чыгыш өлкөлөрүндөгү тарых, дин, коомдук ойлор жана саясий процесстерди тереңдетип окуу менен классикалык чыгыш таануу билимин айкалыштырууну камтыйт.
Биздин студенттер Чыгыштын тарыхын, саясатын, экономикасын, адабиятын, динин, этнографиясын, маданиятын, географиясын комплекстүү үйрөнүүнү камтыган даярдоо курсунан өтүп жатышат.
Чыгыш таануу билиминин негизи – чыгыш тилдеринде кесипкөйлүк менен сүйлөй билүү.
Негизги тилдер: кытай, япон, корей.
Тарыхый, философиялык, дин таануу, политология, экономикалык жана культурологиялык сабактарды окуу бүтүрүүчүнү Азия жана Африка өлкөлөрү жана элдери менен өз ара аракеттенишүүнүн бардык тармактарында изилдөө, котормо жана тажрыйбалык ишмердүүлүккө даярдайт

Бөлүмдүн адистиги:
АЗИЯ ЖАНА АФРИКА ӨЛКӨЛӨРҮНҮН САЯСИЙ ӨНҮГҮҮСҮ ЖАНА ЭЛ АРАЛЫК МАМИЛЕЛЕРИ
ДИПЛОМАТИЯ ЖАНА ТЫШКЫ ЭКОНОМИКАЛЫК МАМИЛЕЛЕР
АЗИЯ ЖАНА АФРИКА ӨЛКӨЛӨРҮНҮН ТАРЫХЫ
АЗИЯ ЖАНА АФРИКА ӨЛКӨЛӨРҮНҮН ТИЛДЕРИ ЖАНА АДАБИЯТТАРЫ
ЧЫГЫШ ДИНДЕРИ, КООМДУК ФИЛОСОФИЯЛЫК ОЙЛОР
Документы
Башка багыттар
БИЗДИН КАБАР
БИЗДИН ӨНӨКТӨШТӨР
 • БАЙЛАНЫШТАР
 • university@mukr.kg
 • +996 (312) 31 04 67
 • 720001, Кыргыз Республикасы,
 • Бишкек шаары, Чүй пр., 255
 • КЕРЕКТЕР
 • "Кыргыз Республикасынын эл аралык университети" мекемеси
 • ИНН: 01103199310054
 • OKPO: 20326620 002 Ленинский
 • Банк: "Оптима Банк" ААКсынын филиалы Бишкек шаары No5
 • R / S: 1091620057870186
 • БИК: 109016
 • SWIFT: ENEJKG22
Made on
Tilda