ИЛИМИЙ КИТЕПКАНАСЫ
Илимий китепкана
Китепкана университеттин маалымат структурасынын эң маанилүү бөлүгү болуп саналат.
Илимий китепкананын расмий сайты: library.iuk.kg

Китепкананын максаты - илимге жана жогорку окуу жайларына маалыматтык колдоо көрсөтүү. Ошого жараша фонд университеттин илимди, илимий-изилдөөлөрдү, конструктордук жана билим берүүнү өнүктүрүүнүн артыкчылыктуу милдеттеринен түзүлөт.

Китепкана ресурстары
Илимий китепкананын негизги
Kитепканасынын түзүмү
ИШТӨӨ РЕЖИМИ
Китепкана ресурстары:
Китепкана ресурстары:
Салттуу басылмалар
• Электрондук китептер
• Электрондук маалымат базалары
• Электрондук каталогдор
• Ачык архивдер (университеттин профессордук-окутуучулар курамынын толук тексттик эмгектери, университетте корголгон диссертациялар, КЭАУ жарчысынын макалалары, конференциялардан алынган макалалар)
• Жазылуу лицензиясы бар эл аралык билим берүү базалары
• Ачык билим берүү базалары
Бул ресурстар университеттин окуу процессин жана илимий ишмердүүлүгүн камсыз кылууга багытталган, колдонуучу (окурман), китепкана китепкананын бардык бөлүмдөрүнө, китепкананын сайтына дистанттык түрдө кирүү мүмкүнчүлүгүнө ээ.
Салттуу басылмалар
• Электрондук китептер
• Электрондук маалымат базалары
• Электрондук каталогдор
• Ачык архивдер (университеттин профессордук-окутуучулар курамынын толук тексттик эмгектери, университетте корголгон диссертациялар, КЭАУ жарчысынын макалалары, конференциялардан алынган макалалар)
• Жазылуу лицензиясы бар эл аралык билим берүү базалары
• Ачык билим берүү базалары
Бул ресурстар университеттин окуу процессин жана илимий ишмердүүлүгүн камсыз кылууга багытталган, колдонуучу (окурман), китепкана китепкананын бардык бөлүмдөрүнө, китепкананын сайтына дистанттык түрдө кирүү мүмкүнчүлүгүнө ээ.
Илимий китепкананын негизги иш багыттары:
Илимий
китепкананын
негизги иш багыттары
 • Студенттер, магистранттар, аспиранттар, окутуучулар, илимий кызматкерлер жана университеттин башка категориядагы кызматкерлери үчүн китепканалык-библиографиялык, маалыматтык кызматтар
 • Университеттин окуу жана илимий ишмердүүлүгүнө ылайык маалыматтык ресурстардын фондун сапаттуу түзүү
 • китепканалык-маалыматтык кызмат көрсөтүүлөрдүн сапатын кеңейтүү жана жакшыртуу
 • Китепкананын бардык тармактарына заманбап китепканалык жана маалыматтык технологияларды киргизүү жана өнүктүрүү
 • Колдонуучулардын (окурмандардын) маалыматтык маданиятын, издөө көндүмдөрүн жана маалыматтык ресурстарды сарамжалдуу пайдаланууну калыптандыруу
 • Долбоорлорго катышуу, башка системалардын жана бөлүмдөрдүн китепканалары менен координациялоо жана кызматташуу
 • Студенттер, магистранттар, аспиранттар, окутуучулар, илимий кызматкерлер жана университеттин башка категориядагы кызматкерлери үчүн китепканалык-библиографиялык, маалыматтык кызматтар
 • Университеттин окуу жана илимий ишмердүүлүгүнө ылайык маалыматтык ресурстардын фондун сапаттуу түзүү
 • китепканалык-маалыматтык кызмат көрсөтүүлөрдүн сапатын кеңейтүү жана жакшыртуу
 • Китепкананын бардык тармактарына заманбап китепканалык жана маалыматтык технологияларды киргизүү жана өнүктүрүү
 • Колдонуучулардын (окурмандардын) маалыматтык маданиятын, издөө көндүмдөрүн жана маалыматтык ресурстарды сарамжалдуу пайдаланууну калыптандыруу
 • Долбоорлорго катышуу, башка системалардын жана бөлүмдөрдүн китепканалары менен координациялоо жана кызматташуу
Батыш кампус китепканасынын түзүмү:
Батыш кампус
китепканасынын түзүмү:
ИШТӨӨ РЕЖИМИ
Иштөө убактысы: 8.00дөн 17.00гө чейин
Тейлөө убактысы: - 9.00дөн 17.00гө чейин
Ишемби, жекшемби - дем алыш күндөрү
Ар бир айдын акыркы жума күнү тазалык күнү болуп саналат
БИЗДИН КАБАР
БИЗДИН ӨНӨКТӨШТӨР
 • БАЙЛАНЫШТАР
 • university@mukr.kg
 • +996 (312) 31 04 67
 • 720001, Кыргыз Республикасы,
 • Бишкек шаары, Чүй пр., 255
 • КЕРЕКТЕР
 • "Кыргыз Республикасынын эл аралык университети" мекемеси
 • ИНН: 01103199310054
 • OKPO: 20326620 002 Ленинский
 • Банк: "Оптима Банк" ААКсынын филиалы Бишкек шаары No5
 • R / S: 1091620057870186
 • БИК: 109016
 • SWIFT: ENEJKG22
Made on
Tilda