БИЗ ЖӨНҮНДӨ
Университеттин тарыхы
Эл аралык жогорку окуу мекемеси статусундагы Кыргызстан Эл аралык Университети (КЭАУ) 1993-жылы Кыргыз Республикасынын Президентинин Буйругу (11.03.1993-ж.) менен түзүлгөн.
Дүйнөлүк билим берүү мейкиндигинин талаптарына жооп берген сапаттуу билим берүү кызматтарын ишке ашырган, бай тажрыйбага жана үрп-адатка ээ болгон өлкөнүн алдыңкы мамлекеттик жогорку окуу жайы.

БИЗДИН МИССИЯ

Эл аралык сапат стандарттарына дал келген, адеп-ахлак, маданий баалуулуктарга ээ жана эмгек рыногунда суроо-талапка ээ болгон атаандаштыкка жөндөмдүү кадрларды даярдоо

Биздин университет тууралуу
"Кыргызстандын эл аралык университети" (МУК) академиялык консорциумдун батыш кампусу – бай тажрыйбага жана каада-салттарга ээ болгон өлкөнүн көрүнүктүү мамлекеттик ЖОЖу жакынкы жана ыраакы чет өлкөнүн ар кандай билим берүү мекемелери менен эл аралык байланыштарды өнүктүрүүгө чоң көңүл бурат.

Ушул тапта КЭАУ Батыш кампусу инфраструктурасы өнүккөн жана окутуунун эл аралык стандарттарына ээ болгон Кыргызстандагы эң эле прогрессивдүү ЖОЖдордун бири болуп саналат. Жакынкы жана алыскы чет өлкөдөгү алдыңкы жогорку окуу мекемелери менен байланыштар, ар кайсы өлкөлөрдөн келген окутуучулардын болушу университетке дүйнөлүк билим берүү мейкиндигине кирүү боюнча маанилүү кадам жасоого мүмкүнчүлүк берди.
Европалык илимий-өнөр жай палатасы европалык стандарттар (Academic Ranking of World Universities - European Standard) боюнча окуткан дүйнө жүзүнүн университеттеринин Глобалдуу академиялык рейтингин жарыялады. Ушул рейтинг боюнча “КЭАУ” Академиялык консорциуму ВВВ деңгээлин алды жана дүйнө жүзүнүн көрүнүктүү 400 университетинин катарына кирди.
Ошондой эле “КЭАУ” Академиялык консорциумуна Германияда "Status Н+" ыйгарылган, бул ушул өлкөдө бакалавр, магистр жана докторлордун (PhD) дипломдорун таанууну билдирет.
КЭАУ батыш кампусу эл аралык байланыштарды өнүктүрөт, чет өлкөлүк университеттерлин тажрыйбасын изилдейт жана билим берүүнүн сапатын заманбап талаптардын деңгээлинде камсыздайт. 2015-жылдан тарта ЖОЖдо Кыргызстан үчүн уникалдуу окутуу форматы – “Кош дипломдор” программасы иштеп жатат.
Студенттер “Кош дипломдор” программасы боюнча тиешелүү университеттин дипломун алуу менен европалык университеттерден билим алуу мүмкүнчүлүгүнө ээ.
Болгария, Чехия, Литва, Латвия, Словения, Польша, Швейцария, Түркия, Германия, Италия жана Россиядагы бир катар европалык университеттер, ошондой эле Индиянын университеттери менен келишимдерге кол коюлган, бул студентти окутуу үчүн кеңири тандоону камсыздайт.
Окутуунун төмөндөгү варианттары сунушталат:
 • (1+2+1) Биринчи окуу жылы КЭАУда, кийинки 2 жыл өнөктөш университетте жана акыркы окуу жылы КЭАУда кош диплом алуу менен өткөрүлөт;
 • (2+2) 2 жыл окуу КЭАУда жана 2 жыл өнөктөш университетте (эки университеттин дипломдорун алуу менен);
 • (3+1) 3 жыл окуу КЭАУда жана 1 жыл өнөктөш университетте (эки университеттин дипломдорун алуу менен)
Келечектер
Билим берүү кызматтарынын деңгээлин жана сапатын жогорулатуу үчүн Университеттин келечектүү өнүктүрүү программасында окуу процессиндеги инновацияларды колдонуу, соода жана кызматтардын бизнес тармактарынын өкүлдөрү менен өз ара аракеттешүүнү пайдалануу аркылуу жакынкы жылдарга карата модернизациялоонун стратегиялык максаттары жана милдеттери аныкталган.
Биздин галерея
БИЗДИН КАБАР
БИЗДИН ӨНӨКТӨШТӨР
 • БАЙЛАНЫШТАР
 • university@mukr.kg
 • +996 (312) 31 04 67
 • 720001, Кыргыз Республикасы,
 • Бишкек шаары, Чүй пр., 255
 • КЕРЕКТЕР
 • "Кыргыз Республикасынын эл аралык университети" мекемеси
 • ИНН: 01103199310054
 • OKPO: 20326620 002 Ленинский
 • Банк: "Оптима Банк" ААКсынын филиалы Бишкек шаары No5
 • R / S: 1091620057870186
 • БИК: 109016
 • SWIFT: ENEJKG22
Made on
Tilda