ТЕХНИКАЛЫК ОКУУ БОРБОРУ
Ж.К. Гайбылдаев
ТОБдун директору
Бөлүмдүн негизги милдеттери болуп төмөнкүлөр саналат:
Бөлүмдүн негизги
милдеттери болуп
төмөнкүлөр саналат:
 • жаңы маалыматтык технологияларды, системалык программалык камсыздоону жана ага тиешелүү программалык камсыздоону иштеп чыгуу жана ишке киргизүү;
 • маалымат алмашууну уюштуруу;
 • маалыматтык коопсуздукту камсыз кылуу.
 • жаңы маалыматтык технологияларды, системалык программалык камсыздоону жана ага тиешелүү программалык камсыздоону иштеп чыгуу жана ишке киргизүү;
 • маалымат алмашууну уюштуруу;
 • маалыматтык коопсуздукту камсыз кылуу.
БИЗДИН КАБАР
БИЗДИН ӨНӨКТӨШТӨР
 • БАЙЛАНЫШТАР
 • university@mukr.kg
 • +996 (312) 31 04 67
 • 720001, Кыргыз Республикасы,
 • Бишкек шаары, Чүй пр., 255
 • КЕРЕКТЕР
 • "Кыргыз Республикасынын эл аралык университети" мекемеси
 • ИНН: 01103199310054
 • OKPO: 20326620 002 Ленинский
 • Банк: "Оптима Банк" ААКсынын филиалы Бишкек шаары No5
 • R / S: 1091620057870186
 • БИК: 109016
 • SWIFT: ENEJKG22
Made on
Tilda