Магистратуранын жогорку мектеби
Оторчиева Айзада Жолойевна
Жогорку бакалавриат мектебинин деканы: экономика илимдеринин кандидаты, доценттин м.а.
Дареги: 720001, Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., Чүй пр., 255, 402-каб.
Тел.: +996 312 61 36 46
Өзүбүз тууралуу:
Программа бакалавр даражасына ээ болгон же карьера курууга же өз бизнесин өнүктүрүүнү көздөгөн жана олуттуу окууга мотивациясы бар адистин дипломуна ээ болгон жождун бүтүрүүчүлөрүнө эсептелген.
Билим берүү магистрдик программалардын мазмуну Кыргыз Республикасынын жогорку билим берүүдөгү мамлекеттик билим берүү стандарттарынын талаптарына дал келет. Окуу аяктагандан кийин бүтүрүүчүлөр КРнын мамлекеттик үлгүдөгү дипломдорун алышат. Магистратурада маанилүү роль студенттин өз алдынча ишине – көптөгөн түйшүктүү өз алдынча тапшырмаларды, семестрдеги илимий-изилдөө иштерине,
магистердик диссертацияны аткарууга, ошондой эле тажрыйбадан өтүүгө бөлүнгөн.
Программа бакалавр даражасына ээ болгон же карьера курууга же өз бизнесин өнүктүрүүнү көздөгөн жана олуттуу окууга мотивациясы бар адистин дипломуна ээ болгон жождун бүтүрүүчүлөрүнө эсептелген.
Билим берүү магистрдик программалардын мазмуну Кыргыз Республикасынын жогорку билим берүүдөгү мамлекеттик билим берүү стандарттарынын талаптарына дал келет. Окуу аяктагандан кийин бүтүрүүчүлөр КРнын мамлекеттик үлгүдөгү дипломдорун алышат. Магистратурада маанилүү роль студенттин өз алдынча ишине – көптөгөн түйшүктүү өз алдынча тапшырмаларды, семестрдеги илимий-изилдөө иштерине,
магистердик диссертацияны аткарууга, ошондой эле тажрыйбадан өтүүгө бөлүнгөн.
Окутуунун багыттары:
— Бизнес, башкаруу, экономика, юриспруденция, политология жана журналистикадагы тереңдетилген билимдерге ээ болуу;
— Башкаруучулук ишмердүүлүгүндөгү ыкмаларды жана көндүмдөрдү өздөштүрүү;
— Башкаруучу процессти заманбап глобалдуу ишкер чөйрөнүн контекстинде түшүнүүнү иштеп чыгуу:
— Карьерада ийгиликке жетүүгө мүмкүнчүлүк бере турган жүрүм-турумду калыптандыруу.


Магистратурадагы окутуу процесси окутуучулардын жогорку кесиптик ишине жана окутуунун усулдарын дайыма жакшыртууга, ошондой эле студенттерди жаңы билимдерди алууга, жаңы мүмкүнчүлүктөрдү жана келечектерди ачууга мотивация берүүгө негизделген.

Студенттерди эффективдүү башкаруу ишине даярдоо үчүн Жогорку магистратура мектеби билим берүү программаларын алар өзгөрүп жаткан дүйнөлүк чөйрөнүн талаптарына мүмкүн болушунча жооп бере тургандай туруктуу жаңылап турат.

Жогорку магистратура мектеби – бул Кыргызстандагы жана анын чегинен тышкары ийгиликтүү компаниялар тарабынан суроо-талапка ээ болгон көндүмдөргө ээ болуу үчүн атайын иштелип чыккан толук күндүн комплекстүү күндүзгү программасы.
— Бизнес, башкаруу, экономика, юриспруденция, политология жана журналистикадагы тереңдетилген билимдерге ээ болуу;
— Башкаруучулук ишмердүүлүгүндөгү ыкмаларды жана көндүмдөрдү өздөштүрүү;
— Башкаруучу процессти заманбап глобалдуу ишкер чөйрөнүн контекстинде түшүнүүнү иштеп чыгуу:
— Карьерада ийгиликке жетүүгө мүмкүнчүлүк бере турган жүрүм-турумду калыптандыруу.


Магистратурадагы окутуу процесси окутуучулардын жогорку кесиптик ишине жана окутуунун усулдарын дайыма жакшыртууга, ошондой эле студенттерди жаңы билимдерди алууга, жаңы мүмкүнчүлүктөрдү жана келечектерди ачууга мотивация берүүгө негизделген.

Студенттерди эффективдүү башкаруу ишине даярдоо үчүн Жогорку магистратура мектеби билим берүү программаларын алар өзгөрүп жаткан дүйнөлүк чөйрөнүн талаптарына мүмкүн болушунча жооп бере тургандай туруктуу жаңылап турат.

Жогорку магистратура мектеби – бул Кыргызстандагы жана анын чегинен тышкары ийгиликтүү компаниялар тарабынан суроо-талапка ээ болгон көндүмдөргө ээ болуу үчүн атайын иштелип чыккан толук күндүн комплекстүү күндүзгү программасы.
Направления и форма обучения
Требования к поступающим
Вступительные испытания
Необходимые документы
Документы
Учебно-методические пособия
Багыттар жана окутуунун формасы
Бизнести башкаруу
Профильдер:
эл аралык бизнес
(англис тилинде окутуу)

Бир жылдык келишимдин суммасы (сом):
45000
Экономика
Профильдер:
Дүйнөлүк экономика
Банк иши
Бух. Бухгалтердик эсеп жана аудит
каржы жана насыя

Бир жылдык келишимдин суммасы (сом):
45000
Менеджмент
Профильдер:
Бизнести башкаруу
Туризмде жана экологияда менеджмент
Стратегиялык башкаруу

Бир жылдык келишимдин суммасы (сом):
45000
Юриспруденция
Профильдер:
Эл аралык укук

Бир жылдык келишимдин суммасы (сом):
45000
Эл аралык мамилелер
Профильдер:
Эл аралык мамилелер

Бир жылдык келишимдин суммасы (сом):
40 000
Информатика жана эсептөөчү техника
Профильдер:

Бир жылдык келишимдин суммасы (сом):
40 000
Журналистика
Профильдер:
Журналистика

Бир жылдык келишимдин суммасы (сом):
40 000
Социалдык иш
Профильдер:
Коомдук иштердеги көзөмөл

Бир жылдык келишимдин суммасы (сом):
40 000
Политология
Профильдер:
Саясат таануу

Бир жылдык келишимдин суммасы (сом):
40 000
Лингвистика
Профильдер:
Тил илими

Бир жылдык келишимдин суммасы (сом):
40 000
Окутуунун формасы:
Чет өлкөлүк студенттер үчүн окутуунун баасы — 60000 сом
Күндүзгү – күн сайын: дүйшөмбү, шейшемби, шаршемби, бейшемби, жума – 17.30 дан 20.20га чейин

Бардык багыттар үчүн окутуунун мөөнөтү — 2 жыл;

Менеджмент багыты, Бизнести башкаруу адистиги боюнча окутуунун мөөнөтү – 2,5 жыл

Сабактардын башталышы ушул жылдын 1-сентябрынан тарта.

Семестр – 16 жума жана 2 жума сессия; жылына 2 семестр.

Күндүзгү – күн сайын: дүйшөмбү, шейшемби, шаршемби, бейшемби, жума – 17.30 дан 20.20га чейин

Бардык багыттар үчүн окутуунун мөөнөтү — 2 жыл;

Менеджмент багыты, Бизнести башкаруу адистиги боюнча окутуунун мөөнөтү – 2,5 жыл

Сабактардын башталышы ушул жылдын 1-сентябрынан тарта.

Семестр – 16 жума жана 2 жума сессия; жылына 2 семестр.
Тапшыруучуларга коюлучу талаптар
1
 • тиешелүү багыт же тектеш багыт боюнча адистиктин же бакалаврдын дипломунун болушу
1
 • тиешелүү багыт же тектеш багыт боюнча адистиктин же бакалаврдын дипломунун болушу
2
 • Менеджмент багытына Бизнести башкаруу адистигине кайсы гана болбосун багыт боюнча бакалаврдын же адистин дипломунун болушу, бирок окутуу мөөнөтү жарым жылга узарат жана 2,5 жылды түзөт
2
 • Менеджмент багытына Бизнести башкаруу адистигине кайсы гана болбосун багыт боюнча бакалаврдын же адистин дипломунун болушу, бирок окутуу мөөнөтү жарым жылга узарат жана 2,5 жылды түзөт
Кирүү сынактары:
1. тиешелүү багыт боюнча же тектеш багыт боюнча бакалаврдын же адистин диплому болгон учурда кирүү сынактары жок;
2. Менеджмент багытына – кирүү сынактары 2020-жылдын 24-августунан 28-августуна чейин;
3. Бизнести башкаруу багытына — англис тилин билүү, анткени окутуу англис тилинде жүргүзүлөт.

Кабыл алуу:
Кабыл алуу жылдык келишимдин 50%ы төлөнгөн учурда 1-сентябрга чейин жүргүзүлөт
1. тиешелүү багыт боюнча же тектеш багыт боюнча бакалаврдын же адистин диплому болгон учурда кирүү сынактары жок;
2. Менеджмент багытына – кирүү сынактары 2020-жылдын 24-августунан 28-августуна чейин;
3. Бизнести башкаруу багытына — англис тилин билүү, анткени окутуу англис тилинде жүргүзүлөт.

Кабыл алуу:
Кабыл алуу жылдык келишимдин 50%ы төлөнгөн учурда 1-сентябрга чейин жүргүзүлөт
Керектүү документтер:
1
 • Адистин же бакалаврдын дипломунун сканерленген көчүрмөсү
1
 • Адистин же бакалаврдын дипломунун сканерленген көчүрмөсү
2
 • Паспорттун сканерленген көчүрмөсү
2
 • Паспорттун сканерленген көчүрмөсү
3
 • Эмгек китепчесинин (эгерде бар болсо) сканерленген көчүрмөсү
3
 • Эмгек китепчесинин (эгерде бар болсо) сканерленген көчүрмөсү
4
 • 3*4 фотосүрөттүн сканерленген көчүрмөсү
4
 • 3*4 фотосүрөттүн сканерленген көчүрмөсү
Документтер Магистратура ЖМ деканатынын почтасына жөнөтүлөт,
Арыз жана башка анкеталар документтерди тапшырып жаткан учурда толтурулат.
Документтер Магистратура ЖМ деканатынын почтасына жөнөтүлөт,
Арыз жана башка анкеталар документтерди тапшырып жаткан учурда толтурулат.
Документтер:
КРЭАУ Магистратура ЖМ окуу-усулдук китепчеси
Багыты: Юриспруденция
БИЗДИН КАБАР
БИЗДИН ӨНӨКТӨШТӨР
 • БАЙЛАНЫШТАР
 • university@mukr.kg
 • +996 (312) 31 04 67
 • 720001, Кыргыз Республикасы,
 • Бишкек шаары, Чүй пр., 255
 • КЕРЕКТЕР
 • "Кыргыз Республикасынын эл аралык университети" мекемеси
 • ИНН: 01103199310054
 • OKPO: 20326620 002 Ленинский
 • Банк: "Оптима Банк" ААКсынын филиалы Бишкек шаары No5
 • R / S: 1091620057870186
 • БИК: 109016
 • SWIFT: ENEJKG22
Made on
Tilda