Жогорку докторантура мектеби (PhD)

Докторантура (PhD)
Докторантуранын билим берүү программалары (PhD) Кыргыз Республиканын Эл Аралык университетинин Билим берүү концепциясынын жана Өнүгүү стратегиясынын түзүүчү бөлүгү болуп саналат. PhD программасынын максаты фундаменталдык илимий даярдыгы бар, заманбап маалыматтык технологияларга ээ болгон, анын ичинде тандалган илимий адистик боюнча илимий-изилдөө ишмердүүлүгүн уюштуруп жана жүргүзө билген, илимий маалыматты алуу, иштеп чыгуу жана сактоо ыкмаларына ээ болгон дүйнөлүк деңгээлдеги илимий кадрларды даярдоо болуп саналат.
Докторантуранын окуу программалары (PhD) фундаменталдык, билим берүү, методологиялык жана изилдөөчүлүк даярдыкты жана илимий адистешүү багыты боюнча сабактарды жана европалык, америкалык жана азия университеттери сыяктуу окшош программалардын негизинде, жогорку жана жождон кийинки билим берүү системасындагы ата мекендик чындыктарды эске алуу менен иштелип чыккан тереңдетип окууну камтыйт.

1999-ж., жана 2009-жылдарда Америка жана Германиянын жарандары тарабынан экономика жана медицина жаатындагы философиянын доктору окумуштуулук даражасын алуу үчүн доктордук диссертациялар (PhD) корголгон. КЭАУ дипломдору ушул өлкөлөрдө таанылган.
Докторантуранын окуу программалары (PhD) фундаменталдык, билим берүү, методологиялык жана изилдөөчүлүк даярдыкты жана илимий адистешүү багыты боюнча сабактарды жана европалык, америкалык жана азия университеттери сыяктуу окшош программалардын негизинде, жогорку жана жождон кийинки билим берүү системасындагы ата мекендик чындыктарды эске алуу менен иштелип чыккан тереңдетип окууну камтыйт.

1999-ж., жана 2009-жылдарда Америка жана Германиянын жарандары тарабынан экономика жана медицина жаатындагы философиянын доктору окумуштуулук даражасын алуу үчүн доктордук диссертациялар (PhD) корголгон. КЭАУ дипломдору ушул өлкөлөрдө таанылган.
Жогорку докторантура мектебинин (PhD) тарыхы
Жогорку докторантура мектеби (PhD) «КЭАУ» ОИӨКда 2013-жылдын 1-сентябрында
Окумуштуулар Кеңешинин 2013-жылдын 16-апрелиндеги №7 Чечиминин негизинде ачылган.

Кыргыз Республикасынын 2013-2017-жылдарга карата Туруктуу өнүгүү улуттук стратегиясына ылайык, Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин 12.12.12 № 733/1 “Доктордук программаларды (PhD) иштеп чыгуу жана ишке ашыруу боюнча экспериментти уюштуруу жөнүндөгү” Буйругу менен жумушчу топ тарабынан жождон кийинки кесиптик билим берүүчү пилоттук доктордук программаларды (PhD) ишке ашырып жаткан жождор үчүн Убактылуу мамлекеттик талаптар иштелип чыккан. ЖОЖдон кийинки кесиптик билим берүүчү пилоттук доктордук программаларды (PhD) ишке ашыруунун Убактылуу Регламенти иштелип чыккан. 2013-жылы КЭАУ экономика, бизнести башкаруу жана коомдук саламаттык сактоо боюнча философия докторунун (PhD) окумуштуулук даражасына талаптанууга эксперименталдык билим берүү программаларын ишке ашырууга КР БжИМдин тастыктамасын (№ LG130000028) алган. Жогоруда аталган пилоттук программалар PhD КЭАУ, БФЭА, Н.Исанов ат., КМКТАУ, К.И.Скрябин ат., КУАУ, Ж. Баласагын ат., КУУ ( ЭБПИИ) жана И. Раззаков ат., КМТУда башталган болчу. Кийинчерээк пилоттук программага дагы бир жож – КР Президентине караштуу Мамлекеттик башкаруу академиясы кошулган.

Жогорку докторантура мектебинин (PhD) кызматкерлери жана окутуучулар жергиликтүү жана эл аралык деңгээлдерде дайыма тажрыйба топтоо жана тренингдерден өтүп турушат, эл аралык конференцияларга жана семинарларга активдүү катышат.

ЖОГОРКУ ДОКТОРАНТУРА МЕКТЕБИНИН МИССИЯСЫ ЖАНА МИЛДЕТТЕРИ
«Жогорку докторантура мектебинин» мисссиясы интеллектуалдык чеберчиликти өнүктүрүүгө, ошондой эле жергиликтүү жана чет өлкөлүк рыноктун жогорку квалификациялуу кадрларга болгон керектөөлөрүн ата мекендик салттардын негизинде көп деңгээлдүү билим берүүнү ишке ашыруу аркылуу канааттандырууга багытталган.

БИЗДИН МИЛДЕТТЕР:
- Билим берүү докторантура программаларын PhD илимий кадрларды даярдоонун эл аралык тажрыйбасына ылайык ишке ашыруу;
- Докторантура программасында PhD иштеп жаткан окутуучулардын жана изилдөөчүлөрдүн сапаттык курамын камсыздоо;
- Студенттердин изилдөөчүлүк компетенциясын күчтөндүрүүгө багытталган докторанттарды сапаттуу даярдоону камсыздоо;
- Жагымдуу илимий-изилдөө чөйрөсүн түзүү.
«Жогорку докторантура мектеби» доктордук программаларынын маанилүү айырмачылыгы – бул студенттердин окуу жана изилдөө ишмердүүлүгүнүн ортосундагы дүйнөлүк деңгээлге дал келген илимий изилдөөчүлөрдү даярдоого багытталган оптималдуу тең салмактуулукту жана логикалык өз ара байланышты камсыздоо.
Жогорку докторантура мектеби (PhD) «КЭАУ» ОИӨКда 2013-жылдын 1-сентябрында
Окумуштуулар Кеңешинин 2013-жылдын 16-апрелиндеги №7 Чечиминин негизинде ачылган.

Кыргыз Республикасынын 2013-2017-жылдарга карата Туруктуу өнүгүү улуттук стратегиясына ылайык, Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин 12.12.12 № 733/1 “Доктордук программаларды (PhD) иштеп чыгуу жана ишке ашыруу боюнча экспериментти уюштуруу жөнүндөгү” Буйругу менен жумушчу топ тарабынан жождон кийинки кесиптик билим берүүчү пилоттук доктордук программаларды (PhD) ишке ашырып жаткан жождор үчүн Убактылуу мамлекеттик талаптар иштелип чыккан. ЖОЖдон кийинки кесиптик билим берүүчү пилоттук доктордук программаларды (PhD) ишке ашыруунун Убактылуу Регламенти иштелип чыккан. 2013-жылы КЭАУ экономика, бизнести башкаруу жана коомдук саламаттык сактоо боюнча философия докторунун (PhD) окумуштуулук даражасына талаптанууга эксперименталдык билим берүү программаларын ишке ашырууга КР БжИМдин тастыктамасын (№ LG130000028) алган. Жогоруда аталган пилоттук программалар PhD КЭАУ, БФЭА, Н.Исанов ат., КМКТАУ, К.И.Скрябин ат., КУАУ, Ж. Баласагын ат., КУУ ( ЭБПИИ) жана И. Раззаков ат., КМТУда башталган болчу. Кийинчерээк пилоттук программага дагы бир жож – КР Президентине караштуу Мамлекеттик башкаруу академиясы кошулган.

Жогорку докторантура мектебинин (PhD) кызматкерлери жана окутуучулар жергиликтүү жана эл аралык деңгээлдерде дайыма тажрыйба топтоо жана тренингдерден өтүп турушат, эл аралык конференцияларга жана семинарларга активдүү катышат.

ЖОГОРКУ ДОКТОРАНТУРА МЕКТЕБИНИН МИССИЯСЫ ЖАНА МИЛДЕТТЕРИ
«Жогорку докторантура мектебинин» мисссиясы интеллектуалдык чеберчиликти өнүктүрүүгө, ошондой эле жергиликтүү жана чет өлкөлүк рыноктун жогорку квалификациялуу кадрларга болгон керектөөлөрүн ата мекендик салттардын негизинде көп деңгээлдүү билим берүүнү ишке ашыруу аркылуу канааттандырууга багытталган.

БИЗДИН МИЛДЕТТЕР:
- Билим берүү докторантура программаларын PhD илимий кадрларды даярдоонун эл аралык тажрыйбасына ылайык ишке ашыруу;
- Докторантура программасында PhD иштеп жаткан окутуучулардын жана изилдөөчүлөрдүн сапаттык курамын камсыздоо;
- Студенттердин изилдөөчүлүк компетенциясын күчтөндүрүүгө багытталган докторанттарды сапаттуу даярдоону камсыздоо;
- Жагымдуу илимий-изилдөө чөйрөсүн түзүү.
«Жогорку докторантура мектеби» доктордук программаларынын маанилүү айырмачылыгы – бул студенттердин окуу жана изилдөө ишмердүүлүгүнүн ортосундагы дүйнөлүк деңгээлге дал келген илимий изилдөөчүлөрдү даярдоого багытталган оптималдуу тең салмактуулукту жана логикалык өз ара байланышты камсыздоо.
PhD программасына кабыл алуу
Кыргыз Республикасынын Эл аралык университети (КРЭУ) Болгариянын Варна ш., университети менен 2020-2021-окуу жылына карата PhD Жогорку мектебине төмөндөгү багыттар боюнча кош дипломдор программалары боюнча кабыл алууну баштайт:

· Экономика
· Бизнести башкаруу
· Информатика
· Педагогика
· Юриспруденция
· Психология

Окутуу формасы – күндүзгү (аралыктан окутуу элементтери менен).

Тапшыруу үчүн документтердин алдын ала тизмеси:

· Арыз
· Резюме жана паспорттун көчүрмөсү
· Жогорку билим тууралуу бардык документтердин нотариустан күбөлөндүрүлгөн көчүрмөлөрү
· Диссертациянын алдын ала тематикасынын кыскача негиздемеси

Төлөм:

1. КР жарандары үчүн – 1500 евро
2. Өкмөттөр аралык макулдашууга кол койбогон жарандар үчүн – 2500 евро
3. КРЭАУ кызматкерлерине – окутуу үчүн төлөмгө арзандатуу

Документтер 2020-жылдын 1-ноябрына чейин кабыл алынат.

Бардык суроолор боюнча кайрылуу керек:

Батыш кампусу (КРЭАУ Башкы корпусу)

Бишкек ш., Чүй проспекти 255, 209-каб.

телефон: 0557 240703 Кулсана Бексуловна Сулайманова – Докторантура ЖМ башкы адиси

Тел.:(+996312)61-05-63

э-почта: kulsana010367@mail.ru
Кыргыз Республикасынын Эл аралык университети (КРЭУ) Болгариянын Варна ш., университети менен 2020-2021-окуу жылына карата PhD Жогорку мектебине төмөндөгү багыттар боюнча кош дипломдор программалары боюнча кабыл алууну баштайт:

· Экономика
· Бизнести башкаруу
· Информатика
· Педагогика
· Юриспруденция
· Психология

Окутуу формасы – күндүзгү (аралыктан окутуу элементтери менен).

Тапшыруу үчүн документтердин алдын ала тизмеси:

· Арыз
· Резюме жана паспорттун көчүрмөсү
· Жогорку билим тууралуу бардык документтердин нотариустан күбөлөндүрүлгөн көчүрмөлөрү
· Диссертациянын алдын ала тематикасынын кыскача негиздемеси

Төлөм:

1. КР жарандары үчүн – 1500 евро
2. Өкмөттөр аралык макулдашууга кол койбогон жарандар үчүн – 2500 евро
3. КРЭАУ кызматкерлерине – окутуу үчүн төлөмгө арзандатуу

Документтер 2020-жылдын 1-ноябрына чейин кабыл алынат.

Бардык суроолор боюнча кайрылуу керек:

Батыш кампусу (КРЭАУ Башкы корпусу)

Бишкек ш., Чүй проспекти 255, 209-каб.

телефон: 0557 240703 Кулсана Бексуловна Сулайманова – Докторантура ЖМ башкы адиси

Тел.:(+996312)61-05-63

э-почта: kulsana010367@mail.ru
Документы:
БИЗДИН КАБАР
БИЗДИН ӨНӨКТӨШТӨР
 • БАЙЛАНЫШТАР
 • university@mukr.kg
 • +996 (312) 31 04 67
 • 720001, Кыргыз Республикасы,
 • Бишкек шаары, Чүй пр., 255
 • КЕРЕКТЕР
 • "Кыргыз Республикасынын эл аралык университети" мекемеси
 • ИНН: 01103199310054
 • OKPO: 20326620 002 Ленинский
 • Банк: "Оптима Банк" ААКсынын филиалы Бишкек шаары No5
 • R / S: 1091620057870186
 • БИК: 109016
 • SWIFT: ENEJKG22
Made on
Tilda