ИЛИМ
Кыргыз Республикасынын Эл аралык университетинин мекемесинде илимий-изилдөө иштерин уюштуруунун жана жүргүзүүнүн тартиби ИИИ,СИИИ жөнүндө жобо, түзүмдүк бөлүмдөр жөнүндө жобо менен жөнгө салынат; университеттин илимий изилдөө ишинин жылдык пландары менен аныкталат.
Илимий-изилдөө иштеринин маселелери кафедралар жөнүндө жободо чагылдырылган, алар Кыргыз Республикасынын Эл аралык университетинин профессордук-окутуучулук курамынын окуу жылына жеке иш пландарында өзүнчө бөлүмгө киргизилген.
Кыргыз Республикасынын Эл аралык университети жыл сайын илимий-изилдөө иштерин өнүктүрүүгө багытталган бир катар милдеттерди пландаштырып, ийгиликтүү ишке ашырып келет.
Бул иштин натыйжалары төмөнкүдөй чагылдырылат: университет жана анын кафедралары тарабынан жүргүзүлүп жаткан илимий долбоорлорду ишке ашырууда; илимий жана практикалык эл аралык уюштурууда, өткөрүүдө, катышууда; региондук жана республикалык конференцияларды, тегерек столдорду, илимий семинарларды, университеттин дубалдарына тажрыйбалуу окутуучуларды жана практиктерди, ошондой эле жаш окутуучуларды, аспиранттарды, магистранттарды жана студенттерди чогултуу; жарыяланган макалаларда, окуу куралдарында, монографияларда ж.б. Университет илимий жана практикалык ишмердүүлүктүн ар кандай багыттары боюнча экспертти чакыруу менен тынымсыз конок лекцияларын өткөрөт.
2018-жылдын 16-октябрында Кыргыз Республикасынын Эл аралык университетинде Кыргыз-Беларусь билим берүү жана илим борбору ачылды. Бул борбор Кыргыз Республикасынын Эл аралык университети менен П.М. Машеров атындагы Витебск мамлекеттик университети өнөктөштүгүнүн алкагында түзүлгөн жана Кыргыз Республикасынын аймагында П.М. Машеров атындагы Витебск мамлекеттик университетинин алдында жогорку билимдүү адистерди даярдоонун мүмкүнчүлүктөрүн мындан ары кеңейтүү болуп саналат.
Борбордун ишмердүүлүгүнүн негизги багыттары биргелешкен билим берүү, илимий жана инновациялык долбоорлорду даярдоого жана ишке ашырууга, ошондой эле биргелешкен “Кош дипломдор” программасын түзүүгө, академиялык мобилдүүлүктү кеңейтүү максатында студенттерди алмашууга, ЖОЖдордун профессордук-окутуучулук курамына лекцияларды окууга багытталган. Борбордун ишинин бул багыттары жогорку билим берүүнү дүйнөлүк билим берүү мейкиндигине андан ары интеграциялоо үчүн жагымдуу шарттарды түзүүгө өбөлгө түзөт
Инновациялык билим берүү жана илимий борбордун ишмердүүлүгү заманбап талаптардын, стандарттардын жана технологиялардын негизинде сапаттуу билим берүүгө багытталган.
Эл аралык университет жаштар келечекте маанилүү потенциалдык салмагы бар калктын социалдык активдүү катмарынын бири экендигин эске алуу менен мамлекеттин жаштар саясатын колдойт. Студент жаштар университеттин алдыңкы окумуштуулары менен бирге илимий-изилдөө иштерине активдүү катышат. Университетте жыл сайын студенттик илимий коомдор жана ийримдер иштейт, студенттик конференциялар, семинарлар, предметтик олимпиадалар, табигый, техникалык, коомдук-гуманитардык жана экономикалык илимдер боюнча илимий иштердин республикалык конкурстары өткөрүлөт.
Кыргыз Республикасынын Эл аралык университетинин мекемесинде илимий-изилдөө иштерин уюштуруунун жана жүргүзүүнүн тартиби ИИИ,СИИИ жөнүндө жобо, түзүмдүк бөлүмдөр жөнүндө жобо менен жөнгө салынат; университеттин илимий изилдөө ишинин жылдык пландары менен аныкталат.
Илимий-изилдөө иштеринин маселелери кафедралар жөнүндө жободо чагылдырылган, алар Кыргыз Республикасынын Эл аралык университетинин профессордук-окутуучулук курамынын окуу жылына жеке иш пландарында өзүнчө бөлүмгө киргизилген.
Кыргыз Республикасынын Эл аралык университети жыл сайын илимий-изилдөө иштерин өнүктүрүүгө багытталган бир катар милдеттерди пландаштырып, ийгиликтүү ишке ашырып келет.
Бул иштин натыйжалары төмөнкүдөй чагылдырылат: университет жана анын кафедралары тарабынан жүргүзүлүп жаткан илимий долбоорлорду ишке ашырууда; илимий жана практикалык эл аралык уюштурууда, өткөрүүдө, катышууда; региондук жана республикалык конференцияларды, тегерек столдорду, илимий семинарларды, университеттин дубалдарына тажрыйбалуу окутуучуларды жана практиктерди, ошондой эле жаш окутуучуларды, аспиранттарды, магистранттарды жана студенттерди чогултуу; жарыяланган макалаларда, окуу куралдарында, монографияларда ж.б. Университет илимий жана практикалык ишмердүүлүктүн ар кандай багыттары боюнча экспертти чакыруу менен тынымсыз конок лекцияларын өткөрөт.
2018-жылдын 16-октябрында Кыргыз Республикасынын Эл аралык университетинде Кыргыз-Беларусь билим берүү жана илим борбору ачылды. Бул борбор Кыргыз Республикасынын Эл аралык университети менен П.М. Машеров атындагы Витебск мамлекеттик университети өнөктөштүгүнүн алкагында түзүлгөн жана Кыргыз Республикасынын аймагында П.М. Машеров атындагы Витебск мамлекеттик университетинин алдында жогорку билимдүү адистерди даярдоонун мүмкүнчүлүктөрүн мындан ары кеңейтүү болуп саналат.
Борбордун ишмердүүлүгүнүн негизги багыттары биргелешкен билим берүү, илимий жана инновациялык долбоорлорду даярдоого жана ишке ашырууга, ошондой эле биргелешкен “Кош дипломдор” программасын түзүүгө, академиялык мобилдүүлүктү кеңейтүү максатында студенттерди алмашууга, ЖОЖдордун профессордук-окутуучулук курамына лекцияларды окууга багытталган. Борбордун ишинин бул багыттары жогорку билим берүүнү дүйнөлүк билим берүү мейкиндигине андан ары интеграциялоо үчүн жагымдуу шарттарды түзүүгө өбөлгө түзөт
Инновациялык билим берүү жана илимий борбордун ишмердүүлүгү заманбап талаптардын, стандарттардын жана технологиялардын негизинде сапаттуу билим берүүгө багытталган.
Эл аралык университет жаштар келечекте маанилүү потенциалдык салмагы бар калктын социалдык активдүү катмарынын бири экендигин эске алуу менен мамлекеттин жаштар саясатын колдойт. Студент жаштар университеттин алдыңкы окумуштуулары менен бирге илимий-изилдөө иштерине активдүү катышат. Университетте жыл сайын студенттик илимий коомдор жана ийримдер иштейт, студенттик конференциялар, семинарлар, предметтик олимпиадалар, табигый, техникалык, коомдук-гуманитардык жана экономикалык илимдер боюнча илимий иштердин республикалык конкурстары өткөрүлөт.
Документы:
Диссовет:
БИЗДИН КАБАР
БИЗДИН ӨНӨКТӨШТӨР
 • БАЙЛАНЫШТАР
 • university@mukr.kg
 • +996 (312) 31 04 67
 • 720001, Кыргыз Республикасы,
 • Бишкек шаары, Чүй пр., 255
 • КЕРЕКТЕР
 • "Кыргыз Республикасынын эл аралык университети" мекемеси
 • ИНН: 01103199310054
 • OKPO: 20326620 002 Ленинский
 • Банк: "Оптима Банк" ААКсынын филиалы Бишкек шаары No5
 • R / S: 1091620057870186
 • БИК: 109016
 • SWIFT: ENEJKG22
Made on
Tilda