Жаштар канаты
Кыргыз Республикасынын Эл аралык университети мекемесинин студенттеринин коомдук бирикмеси, ал университеттин студенттеринин демилгеси менен, алардын кызыкчылыктарынын жалпылыгынын негизинде, миссияны, жалпы максаттарды жана милдеттерди ишке ашыруу үчүн түзүлгөн ыктыярдуу, өзүн-өзү башкаруучу, коммерциялык эмес уюм болуп саналат.
Жетекчилик
 • Жукова Ева Владиславовна
  Президент
  Тел.: 0 777 972 000
  Е-mail: evapotter3250@gmail.com
 • Жанбосунова Жасмина Талантовна
  Президенттин орун басары
  Тел.: 0 705 180 078
Жаштар канатынын президенттеринин тарыхы
Назик Кенжебековна Асангулова -КРЭАУдагы эң активдүү студент кыздардын бири. Анткени, биздин университетте өткөн бардык иш-чараларды ал «Жаштар канатынын» президенти катары уюштурган.
Назик Кенжебековна - Бизнести башкаруу багытынын 4-курсунун студенти, мыкты окуучу, президенттик стипендияга ээ болгон.
Кайра башынан. Кезинде Назик Асангулова Жаштар канатынын президентинин орун басары болчу. Ал эми Жаштар канатынын президенти кызматтан кеткенде факультеттин профессордук-окутуучулар жамааты жана студенттер бул кызматты Назик Кенжебековнага өткөрүп берүү демилгесин колдошкон. Ошол учурдан тартып Жаштар канатынын көтөрүлүшү башталды. Көптөгөн ар кандай иш-чаралар башталды: концерттер, сынактар, илимий конференциялар, спорттук мелдештер.
Н. Асангулова өзүнүн эмгек жолунда жана окуган жылдарынын ичинде көптөгөн грамоталарга ээ болгон:
 • Университеттин жашоосуна активдүү катышкандыгы үчүн грамота;
 • Мамлекеттик тил күнүнө арналган иш-чарага активдүү катышкандыгы үчүн грамота;
 • Ч. Айтматовдун 90 жылдыгына арналган иш-чарага активдүү катышкандыгы үчүн грамота;
 • «Мекенди коргоочулар күнү» концерттик программасына активдүү катышкандыгы үчүн грамота;
 • «Жылдын мыкты студенти» номинациясында грамота.
Ошондой эле анын сыйлыктар коллекциясында тастыктамалар, ыраазычылык каттары, күбөлүктөр бар:
 • «Биримдик! Агартуу! Жаратуу!» жаштардын мыйзам чыгаруу демилгелерине арналган форумга активдүү катышкандыгы үчүн тастыктама;
 • «Жеңиш вальсы-2019» эл аралык бий акциясына активдүү катышкандыгы үчүн ыраазычылык кат;
 • «Кыргызстандын ДСУга мүчөлүгүнүн 20 жылдыгына карата» уюштурулган көп тараптуу соода системасы жана Дүйнөлүк соода уюму боюнча 2 күндүк курсту аяктагандыгы тууралуу тастыктама;
 • «Кыргызстан-Азия-2021» Азия университеттеринин ассоциациясынын V Азия студенттик форумуна катышуу тастыктама;
 • ЖОЖдор аралык «Кана эмесе, кыздар!» сынагына активдүү катышкандыгы үчүн тастыктама;
 • Коронавирустук инфекциянын жайылышына каршы күрөшүүдө көрсөткөн жардамы үчүн ыраазычылык каты;
 • «Жаркын келечекке жол» деген темада форумга активдүү катышкандыгы үчүн Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты А.Т.Алтыбаеванын ыраазычылык каты;
 • «Жаркын келечекке жол» деген темада форумга активдүү катышкандыгы үчүн тастыктама;
 • «Тамекисиз жаңы муун» темасындагы ЖОЖдор аралык студенттик тегерек столго активдүү катышкандыгы үчүн тастыктама;
 • «Илимий изилдөөлөрдү уюштуруу жана өткөрүү» темасында квалификациясын жогорулатуу жөнүндө тастыктама;
 • «Иштиктүү кыргыз тили» кесипкөйлүгүн жогорулатуу жөнүндө тастыктама.
Сыймыктанабыз!
Миссиясы:
КАТАРДАГЫ СТУДЕНТТЕН ЧЫНЫГЫ ИНСАНДЫ, ЧЫНЫГЫ ЛИДЕРДИ, ОРУНДУУ ОКУМУШТУУНУ ӨЗ УНИВЕРСИТЕТИНЕ ЖАНА ӨЗ ӨЛКӨСҮНӨ КЕРЕКТҮҮ ЖОГОРКУ КЕСИПКӨЙЛҮҮ АДИСТИ КАЛЫПТАНДЫРУУ ЖАНА ТАРБИЯЛОО!

Биз, Кыргыз Республикасынын Эл аралык университети мекемесинин студенттери, Кыргыз Республикасынын Эл аралык университетинин коомдук турмушун ар тараптан өнүктүрүү жана өркүндөтүү жана инсанды азыркы коомдо толук кандуу ишке ашыруу үчүн биригебиз.

Расмий аталышы: Кыргыз Республикасынын Эл аралык университети мекемесинин Жаштар канаты.


Жайгашкан жери: Кыргыз Республикасы, Бишкек шаары, Чүй проспекти, 255.


Ишмердүүлүк чөйрөсү: Кыргыз Республикасынын Эл аралык университети мекемесинин студенттеринин коомдук турмушу.
Жаштар канаты максаттарды көздөйт жана төмөнкү милдеттерди аткарат:
Негизги максаты: университеттин студенттик жамаатын ар тараптан өнүктүрүү, анын руханий-адеп-ахлактык, интеллектуалдык жана дене-бой потенциалын, социалдык статусун жана экономикалык абалын, саясий, укуктук, экологиялык жана руханий маданиятын жогорулатуу үчүн социалдык-экономикалык, саясий жана башка шарттарды түзүү болуп саналат.

Милдеттери:
Окуу-административдик багыты (факультеттик комиссиялардын ишине катышуу, конкурстарды өткөрүү, мыкты студенттерди аныктоо үчүн рейтингдерди түзүү, студенттерге кошумча билим алуу мүмкүнчүлүгү жөнүндө маалымат берүү ж.б.).

Илимий багыты (конференцияларды, тегерек столдорду жана илимий семинарларды уюштуруу, илимий жарыялоолордун жана илимий долбоорлорго катышуунун мүмкүнчүлүктөрү жөнүндө маалыматтарды системалаштыруу ж.б.).

Социалдык багыт (Кыргыз Республикасынын Эл аралык университетинин профкомунун Студенттик комиссиясы менен жеңилдетилген жол жүрүү билеттерин берүүнү, материалдык жардам берүүнү уюштуруу, окуудагы мыкты ийгиликтери үчүн жана коомдук турмушка активдүү катышкандыгы үчүн студенттерди сыйлоого сунуштоо, санаторийлерде, пансионаттарда эс алуу жана дарылануу жөнүндө маалыматтарды системалаштыруу ж.б.).

Студенттердин жашоо-турмушун жакшыртуу (факультеттин жатаканаларынын абалын мониторингдөө боюнча комиссиялардын ишине катышуу, жатаканада жашагандар тууралуу маалымат банкын жүргүзүү, жатаканада коомдук тартипти сактоо, факультеттин аймагындагы окуу аудиторияларынын, коомдук тамактануу ишканаларынын абалын, жатаканада жашоо шарттарын көзөмөлдөө ж.б.).

Спорттук багыт (мелдештерди өткөрүү, кызыкчылыктар боюнча секцияларды жана спорттук клубдарды уюштуруу, студенттерге чемпионаттар жана факультеттен тышкары дене тарбия жана спорт менен машыгуу үчүн мүмкүнчүлүктөр жөнүндө маалымат берүү, спорттук иш-чараларга билеттерди таратуу, факультеттин спорттук жетишкендиктерин чагылдыруу ж.б.).

Маданий-массалык багыт (факультеттер аралык иш-чараларды өткөрүү, маалымат берүү жана музейлерге, театрларга, көргөзмөлөргө, дискотекаларга, экскурсияларга ж.б. барууну уюштуруу).

Студенттерге укуктары жана милдеттери боюнча кеңеш берүү, студенттерге алардын укуктарын коргоо механизмдери жана университеттин жүрүм-турум нормаларын бузгандыгы үчүн жоопкерчилик жөнүндө маалымат берүү.

Университеттин башкаруу системасынын бардык деңгээлдеринде (Окумуштуулар кеңеши, деканат, кафедралар, лабораториялар жана университеттин башка административдик бөлүмдөрү) Жаштар канатынын университеттин администрациясы менен конструктивдүү өз ара аракеттенүү механизмин түзүү жана өркүндөтүү.

Жаштар канатынын өкүлдөрүнүн ЖОЖдор үчүн стратегиялык маанилүү чечимдерге, коомдук турмуштун көйгөйлөрүнө, студенттердин укуктарына тиешелүү документтерди даярдоо, студенттердин тартип жоопкерчилигинин маселелерин чечүүгө катышуусу (административдик жаза, Кыргыз Республикасынын Эл аралык университетинин ички тартип эрежелерин бузгандыгы үчүн ЖОЖдон чыгаруу, адеп-ахлаксыз иштер, келишим шарттарын бузуу).

Факультеттер аралык, ЖОЖдор аралык жана эл аралык байланыштарды түзүүгө жана бекемдөөгө багытталган иш-чараларды өткөрүү; башка ЖОЖдордун жана окуу жайлардын коомдук уюмдары менен тажрыйба алмашуу

Жаштар канатынын негизи катары старосталар институтун өнүктүрүү жана университеттин администрациясы менен старосталардын өз ара аракеттенүүсүнүн туруктуу механизмин түзүү.

Курстар аралык жана топтор аралык сынактарды өткөрүү университеттин жалпы корпоративдик, бир туугандык рухун бекемдөө менен бирге.

Студенттерди жер-жерлерде активдүү коомдук ишке мотивациялоо механизмдерин түзүү жана топтордун өкүлдөрүнүн (старосталардын) ролун күчөтүү.

Студенттерге Жаштар канатынын жана Кыргыз Республикасынын Эл аралык университетинин коомдук демилгелерди ишке ашыруу мүмкүнчүлүктөрү жөнүндө маалымат берүү, аларды ишке ашыруу механизми боюнча консультацияларды өткөрүү жана уюштурууга жардам берүү.

Студенттердин баарлашуудагы жана өзүн-өзү ишке ашыруудагы ар тараптуу керектөөлөрүн толук кандуу канааттандыруу үчүн кызыкчылыктар боюнча коомдорду (секцияларды, клубдарды ж.б.) түзүү, жаштар канатынын ишмердүүлүгүнүн багыттары жөнүндө маалыматтын ачыктыгын жана жеткиликтүүлүгүн камсыз кылуу.

Университеттин ректоратына, деканатына, кафедраларына жана башка бөлүмдөрүнө алар жүргүзгөн иш-чараларга көмөктөшүү.

Рыноктун талаптарын, студенттердин илимий жана кесиптик кызыкчылыктарын эске алуу менен окуу процессинин сапатын жогорулатуу боюнча сунуштарды иштеп чыгуу. Бул сунуштарды университеттин администрациясына андан ары иштеп чыгуу жана практикага киргизүү үчүн берүү.

Студенттин бийик адеп-ахлактуу адамын калыптандырууга багытталган иш-чараларды уюштуруу (ардагерлерди колдоо, кайрымдуулук акцияларына катышуу, илимдин, маданияттын жана искусствонун алдыңкы ишмерлери менен жолугушуу ж.б.).
Жаштар канатынын жана Студенттик кеңештин өкүлдөрү:
Кыргыз Республикасынын Эл аралык университети мекемесинин Жаштар канатынын Уставы
Миссиясы
КАТАРДАГЫ СТУДЕНТТЕН ЧЫНЫГЫ ИНСАНДЫ, ЧЫНЫГЫ ЛИДЕРДИ, ОРУНДУУ ОКУМУШТУУНУ ӨЗ УНИВЕРСИТЕТИНЕ ЖАНА ӨЗ ӨЛКӨСҮНӨ КЕРЕКТҮҮ ЖОГОРКУ КЕСИПКӨЙЛҮҮ АДИСТИ КАЛЫПТАНДЫРУУ ЖАНА ТАРБИЯЛОО!
Биз, Кыргыз Республикасынын Эл аралык университети мекемесинин студенттери, Кыргыз Республикасынын Эл аралык университетинин коомдук турмушун ар тараптан өнүктүрүү жана өркүндөтүү жана инсанды азыркы коомдо толук кандуу ишке ашыруу үчүн биригебиз.

Расмий аталышы: Кыргыз Республикасынын эл аралык университети мекемесинин Жаштар канаты.

Жайгашкан жери: Кыргыз Республикасы, Бишкек шаары, Чүй проспекти, 255.

Ишмердүүлүк чөйрөсү: Кыргыз Республикасынын Эл аралык университети мекемесинин студенттеринин коомдук турмушу.
Жаштар канатынын ушул Уставы (мындан ары-Устав) Кыргыз Республикасынын Эл аралык университети мекемесинин Студенттик канатынын ишин жөнгө салуучу негиз салуучу документ болуп саналат.

Устав Кыргыз Республикасынын Эл аралык университети мекемесинин жаштар канатынын миссиясын, максаттарын, милдеттерин, жалпы жоболорун жана уюштуруу түзүмүн аныктайт.

Устав Кыргыз Республикасынын Эл аралык университетинин Жаштар канатынын конференциясында кабыл алынат.
Жаштар канатынын эмблемасы жана мөөрү Кыргыз Республикасынын Эл аралык университетинин Жаштар канатынын конференциясында бекитилет.

1- бөлүм. Жалпы жоболор

1.1. Жаштар канаты-бул Кыргыз Республикасынын Эл аралык университети мекемесинин студенттеринин коомдук бирикмеси, бул Уставда көрсөтүлгөн миссияны, жалпы максаттарды жана милдеттерди ишке ашыруу үчүн алардын кызыкчылыктарынын жалпылыгынын негизинде университеттин студенттеринин демилгеси боюнча түзүлгөн ыктыярдуу, өз алдынча башкарылуучу, коммерциялык эмес түзүлүш.


1.2. Жаштар канаты өз ишмердүүлүгүн ачык-айкындуулуктун жана өз ишинин жыйынтыктары жөнүндө ачык отчеттуулуктун негизинде жүргүзөт.


1.3. Жаштар канаты уставдык максаттарга жетүү үчүн ушул Устав менен чектелген иштин бардык түрлөрүн жүзөгө ашырат жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын, Кыргыз Республикасынын Эл аралык университетинин Уставын, Кыргыз Республикасынын Эл аралык университетинин администрациясынын буйруктарын жана тескемелерин, Жаштар канаты менен Кыргыз Республикасынын Эл аралык университетинин администрациясынын ортосундагы кызматташуу жөнүндө макулдашууну жана башка ченемдик – укуктук актыларды жетекчиликке алат.


1.4. Жаштар канаты өзүнүн уюштуруу-укуктук формасы боюнча Кыргыз Республикасынын Эл аралык университети мекемесинин аймагында иш алып барган студенттик өз демилгелүү орган болуп саналат.


1.5. Жаштар канаты Кыргыз Республикасынын Эл аралык университетинин башкаруу системасында өзүн-өзү башкаруучу түзүм болуп саналат. Жаштар канаты башка уюмдар менен бирикмелерге бирдей укуктар менен гана кирүүгө укуктуу.


1.6. Жаштар канаты юридикалык жак болуп саналбайт жана келишимде каралган тартипте КРЭАУ мекемесинин материалдык, финансылык жана башка ресурстарын, ошондой эле бюджеттен тышкаркы башка булактарды пайдаланат.

2-бөлүм. Максаттары жана милдеттери

Жаштар канаты максаттарды көздөйт жана төмөнкү милдеттерди аткарат:

2.1. Негизги максаты: университеттин студенттик жамаатын ар тараптан өнүктүрүү, анын руханий-адеп-ахлактык, интеллектуалдык жана дене-бой потенциалын, социалдык статусун жана экономикалык абалын, саясий, укуктук, экологиялык жана руханий маданиятын жогорулатуу үчүн социалдык-экономикалык, саясий жана башка шарттарды түзүү болуп саналат.

2.2.Милдеттери:
2.2.1. Окуу-административдик багыты (факультеттик комиссиялардын ишине катышуу, конкурстарды өткөрүү, мыкты студенттерди аныктоо үчүн рейтингдерди түзүү, студенттерге кошумча билим алуу мүмкүнчүлүгү жөнүндө маалымат берүү ж.б.).
2.2.2. Илимий багыты (конференцияларды, тегерек столдорду жана илимий семинарларды уюштуруу, илимий жарыялоолордун жана илимий долбоорлорго катышуунун мүмкүнчүлүктөрү жөнүндө маалыматтарды системалаштыруу ж.б.).
2.2.3. Социалдык багыт (Кыргыз Республикасынын Эл аралык университетинин профкомунун Студенттик комиссиясы менен жеңилдетилген жол жүрүү билеттерин берүүнү, материалдык жардам берүүнү уюштуруу, окуудагы мыкты ийгиликтери үчүн жана коомдук турмушка активдүү катышкандыгы үчүн студенттерди сыйлоого сунуштоо, санаторийлерде, пансионаттарда эс алуу жана дарылануу жөнүндө маалыматтарды системалаштыруу ж.б.).
2.2.4. Студенттердин жашоо-турмушун жакшыртуу (факультеттин жатаканаларынын абалын мониторингдөө боюнча комиссиялардын ишине катышуу, жатаканада жашагандар тууралуу маалымат банкын жүргүзүү, жатаканада коомдук тартипти сактоо, факультеттин аймагындагы окуу аудиторияларынын, коомдук тамактануу ишканаларынын абалын, жатаканада жашоо шарттарын көзөмөлдөө ж.б.).
2.2.5. Спорттук багыт (мелдештерди өткөрүү, кызыкчылыктар боюнча секцияларды жана спорттук клубдарды уюштуруу, студенттерге чемпионаттар жана факультеттен тышкары дене тарбия жана спорт менен машыгуу үчүн мүмкүнчүлүктөр жөнүндө маалымат берүү, спорттук иш-чараларга билеттерди таратуу, факультеттин спорттук жетишкендиктерин чагылдыруу ж.б.).
2.2.6. Маданий-массалык багыт (факультеттер аралык иш-чараларды өткөрүү, маалымат берүү жана музейлерге, театрларга, көргөзмөлөргө, дискотекаларга, экскурсияларга ж.б. барууну уюштуруу).
2.2.7. Студенттерге укуктары жана милдеттери боюнча кеңеш берүү, студенттерге алардын укуктарын коргоо механизмдери жана университеттин жүрүм-турум ченемдерин бузгандыгы үчүн жоопкерчилик жөнүндө маалымат берүү.
2.2.8. Университеттин башкаруу системасынын бардык деңгээлдеринде (Окумуштуулар кеңеши, деканат, кафедралар, лабораториялар жана университеттин башка административдик бөлүмдөрү) Жаштар канатынын университеттин администрациясы менен конструктивдүү өз ара аракеттенүү механизмин түзүү жана өркүндөтүү.
2.2.9. Жаштар канатынын өкүлдөрүнүн ЖОЖдор үчүн стратегиялык маанилүү чечимдерге, коомдук турмуштун көйгөйлөрүнө, студенттердин укуктарына тиешелүү документтерди даярдоо, студенттердин тартип жоопкерчилигинин маселелерин чечүүгө катышуусу (административдик жаза, Кыргыз Республикасынын Эл аралык университетинин ички тартип эрежелерин бузгандыгы үчүн окуу жайдан чыгаруу, адеп-ахлаксыз иштер, келишим шарттарын бузуу).
2.2.10. Факультеттер аралык, ЖОЖдор аралык жана эл аралык байланыштарды түзүүгө жана бекемдөөгө багытталган иш-чараларды өткөрүү; башка ЖОЖдордун жана окуу жайлардын коомдук уюмдары менен тажрыйба алмашуу
2.2.11. Жаштар канатынын негизи катары старосталар институтун өнүктүрүү жана университеттин администрациясы менен старосталардын өз ара аракеттенүүсүнүн туруктуу механизмин түзүү.
2.2.12. Университеттин жалпы корпоративдик, бир туугандык рухун бекемдөө менен бирге курстар аралык жана топтор аралык сынактарды өткөрүү
2.2.13. Студенттерди жер-жерлерде активдүү коомдук ишке мотивациялоо механизмдерин түзүү жана топтордун өкүлдөрүнүн (старосталардын) ролун күчөтүү.
2.2.14. Студенттерге жаштар канатынын жана Кыргыз Республикасынын Эл аралык университетинин коомдук демилгелерди ишке ашыруу мүмкүнчүлүктөрү жөнүндө маалымат берүү, аларды ишке ашыруу механизми боюнча консультацияларды өткөрүү жана уюштурууга жардам берүү.
2.2.15. Студенттердин баарлашуудагы жана өзүн-өзү ишке ашыруудагы ар тараптуу керектөөлөрүн толук кандуу канааттандыруу үчүн кызыкчылыктар боюнча коомдорду (секцияларды, клубдарды ж.б.) түзүү, жаштар канатынын ишмердүүлүгүнүн багыттары жөнүндө маалыматтын ачыктыгын жана жеткиликтүүлүгүн камсыз кылуу.
2.2.16. Университеттин ректоратына, деканатына, кафедраларына жана башка бөлүмдөрүнө алар жүргүзгөн иш-чараларга көмөктөшүү.
2.2.17. Рыноктун талаптарын, студенттердин илимий жана кесиптик кызыкчылыктарын эске алуу менен окуу процессинин сапатын жогорулатуу боюнча сунуштарды иштеп чыгуу. Бул сунуштарды университеттин администрациясына андан ары иштеп чыгуу жана практикага киргизүү үчүн берүү.
2.2.18. Студенттин бийик адеп-ахлактуу адамын калыптандырууга багытталган иш-чараларды уюштуруу (ардагерлерди колдоо, кайрымдуулук акцияларына катышуу, илимдин, маданияттын жана искусствонун алдыңкы ишмерлери менен жолугушуу ж.б.).

3-бөлүм. Жаштар канатына катышуу

3.1. Жаштар канатынын катышуучулары болуп жаштар канатынын миссиясын, максаттарын жана милдеттерин колдогон жана (же) анын иш-чараларына милдеттүү түрдө катышуу шарттарын тариздебестен өз ыктыяры менен катышкан Кыргыз Республикасынын Эл аралык университетинин студенттери эсептелет.


3.2. Жаштар канатынын өнүгүшүнө олуттуу салым кошкон адамдарга "Жаштар канатынын ардактуу катышуучулары"наамы ыйгарылат.


3.3. Жаштар канатынын ишине катышуу Кыргыз Республикасынын Эл аралык университети мекемесинин студенттеринин жамаатынын жыргалчылыгы үчүн коомдук иш болуп саналат жана акысыз мүнөзгө ээ.


3.4. Жаштар канатынын катышуучулары (мындан ары – катышуучулар) төмөнкүлөргө укуктуу:
- Жаштар канатынын катарына тандоо жана шайланууга;
- Жаштар канатын өнүктүрүү боюнча жеке демилгелер менен чыгууга жана аларды ишке ашыруу боюнча колдоо алууга;
- Жаштар канатынын ишин жакшыртуу боюнча сунуштар менен чыгуу;
- Жаштар канатынын катышуучуларынын 51% дан ашыгынын колдоосуна ээ болуп, жаштар канатынын кезексиз конференциясын чакыруу;


3.5. Жаштар канатынын катышуучулары жаштар канатынын уставынын жана башка ченемдик документтеринин жоболорун сактоого милдеттүү.

3.6. Академиялык өргүүдө жүргөн, КРЭАУнун студенттеринин курамынан чыгарылган катышуучулар Жаштар канатынын органдарынын курамына катышуусун токтотушат жана бардык ээлеген кызматтарынан бошотулушат.

4-бөлүм. Студенттик кеңештин түзүмү

4.1. Жаштар канаты-өзүн-өзү башкаруучу түзүм. Өз ишин натыйжалуу уюштуруу үчүн башкаруунун өкүлчүлүктүү органдарын түзөт.
4.2. Жаштар канатынын башкаруу органдары шайлоо негизинде түзүлөт.
4.3. Жаштар канатынын башкаруу органдарын түзүү жылына бир жолу жүргүзүлөт.
4.4. Жаштар канатынын органдары өз функцияларын жана ыйгарым укуктарын бир окуу жылынын ичинде ишке ашырышат.
4.5. Жаштар канатынын башкаруу органдары жогорку окуу жайдын көп деңгээлдүү түзүмүн эске алуу менен түзүлөт: окуу тобу – курс – факультет.
4.6. Топтун старостасы бир окуу тобунда окуган Жаштар канатынын катышуучуларынын өкүлү.
4.7. Жаштар канатынын окуу бөлүмдөрүнүн старосталары менен өз ара аракеттенүүсү Кыргыз Республикасынын Эл аралык университетинин окуу бөлүмдөрүнүн старосталары жөнүндө атайын жобо менен аныкталат.
4.8. Жыйын жаштар канатынын жогорку башкаруу органы болуп саналат.
4.9. Конференциянын чечимдерин аткаруу жана жаштар канатынын уставдык ишин жүзөгө ашыруу үчүн конференциялардын ортосундагы мезгилде өз ыйгарым укуктарынын чегинде Студенттик кеңеш (мындан ары – Студенттик кеңеш) - КРЭАУнун Жаштар канатынын аткаруу органы иштейт.
4.10. Кеминде 9 студенттен турган Студенттик кеңеш Жаштар канатынын төрагасынан, Жаштар канатынын төрагасынын орун басарынан жана топтун старосталарынан түзүлөт.
4.11. Студенттик кеңеш Жаштар канатынын төрагасы тарабынан түзүлөт жана бекитилет.
4.12. Жаштар канатынын текшерүү комиссиясы Студенттик кеңештин ишин көзөмөлдөйт. Конференциянын чечимдери такай аткарылбаган учурда текшерүү комиссиясы кезексиз конференцияны чакырууга укуктуу.
4.13. Текшерүү комиссиясы Окумуштуулар кеңешиндеги студенттердин ичинен 3 адамдан турган курамда шайланат. Текшерүү комиссиясынын төрагасы текшерүү комиссиясынын мүчөлөрүнүн ичинен шайланат жана жаштар канатынын төрагасы тарабынан бекитилет.

5-бөлүм. Конференциялар

5.1. Конференция жылына бир жолу Студенттик кеңеш тарабынан белгиленген мөөнөттө чакырылат.
5.2. Конференцияны өткөрүү күнү жана күн тартиби жөнүндө маалымат катышуучуларга маалымдалат жана Жаштар канатынын маалымат алып жүрүүчүлөрүнө (сайт, басма сөз басылмалары, маалымат такталары ж.б.) аны өткөрүүгө чейин бир айдан кечиктирилбестен жайгаштырылат.
5.3. Конференцияга Кыргыз Республикасынын Эл аралык университетинин окуу бөлүмдөрүнөн каалоо билдирген жана делегат болуп шайланган окуучулар – топтон үч студентке чейин катышат.
5.4. Конференциянын делегаттары каттоодон өтүшөт. Добуш берүүдө катталган ар бир делегат бир добушка ээ болот.
5.5. Конференциянын өзгөчө компетенциясына төмөнкүлөр кирет:
- Уставды кабыл алуу;
- Уставга оңдоолорду киргизүү жөнүндө чечим.
5.6. Конференциянын күн тартибине милдеттүү түрдө төмөнкү маселелер киргизилет:
- Жаштар канатынын бир жылдык ишмердиги тууралуу отчету;
- Жаштар канатынын төрагасынын отчетун талкуулоо.
- Жаштар канатынын жана анын органдарынын ишин баалоону жана аны өнүктүрүү боюнча сунуштарды камтыган отчет боюнча резолюцияны кабыл алуу;
- Текшерүү комиссиясынын отчету;
- Текшерүү комиссиясынын отчетун талкуулоо.
5.7. Конференциянын компетенциясына кирген башка маселелер да конференциянын күн тартибине киргизилиши мүмкүн.
5.8. Конференциядагы чечимдер, эгерде конференция тарабынан башкача белгиленбесе, жашыруун добуш берүү аркылуу жөнөкөй көпчүлүк добуш менен кабыл алынат.
5.9. Конференциянын делегаттарынын жалпы санынын жарымынан кем эмеси катталган учурда конференциянын чечимдери мыйзамдуу деп эсептелет.

6-бөлүм. Студенттик кеңеш

6.1. Студенттик кеңеш (мындан ары –Студенттик кеңеш) - Жаштар канатынын аткаруучу органы.
6.2. Студенттик кеңеш конференциялардын ортосундагы мезгилде өз функцияларын аткарат.
6.3. Студенттик кеңеш жөнөкөй көпчүлүк добуш менен чечим кабыл алат.
6.4. Студенттик кеңештин өзгөчө компетенциясына төмөнкүлөр кирет:
- Жаштар канатынын төрагасын шайлоо;
- Жаштар канатынын төрагасынын орун басарын шайлоо;
- Студенттик кеңештин текшерүү комиссиясынын үч катышуучусун шайлоо;
- Студенттик кеңеш тарабынан сунушталган талапкерлер боюнча «Жаштар канатынын ардактуу катышуучусу» наамын ыйгаруу жөнүндө чечим.
- өткөн мезгил үчүн Студенттик кеңештин иши жөнүндө төраганын отчетун жана кийинки мезгилге иш-чаралар мерчемин квартал сайын бекитүү;
- Уставга түзөтүүлөрдү иштеп чыгуу;
- Студенттик кеңештин катышуучусун ротациялоо маселесин коюу жана чечим кабыл алуу;
– «Жаштар канатынын ардактуу катышуучусу» наамын ыйгарууга талапкерлерди сунуштоо.
6.5. Студенттик кеңеш төмөнкү функцияларды аткарат:
- Студенттик кеңештин жаштар канатынын уставдык максаттарына жетүү боюнча бир жылга иш-чаралар мерчемин иштеп чыгуу жана ишке ашыруу;
- Студенттик кеңештин иш-чараларын координациялоо;
- Жаштар канатын башкаруунун бардык деңгээлдеринде иштин багыттары боюнча бирдиктүү стратегияны жүргүзүүнү камсыз кылуу.
6.6. Студенттик кеңештин чечимдери төрага кол койгондон кийин күчүнө кирет.
6.7. Студенттик кеңеш төмөнкү функцияларды аткарат:
- уставдык максаттарга жетүү боюнча системалуу иштерди жүргүзүү, конференциянын чечимдерин аткаруу.
- Жаштар канатынын учурдагы ишинин оперативдүү маселелерин чечүү.
6.8. Студенттик кеңештин ишине жетекчилик кылуу, ошондой эле студенттик өз алдынча башкаруунун кызыкчылыктарын, анын ичинде университеттик, факультеттер аралык жана ЖОЖдор аралык деңгээлде көрсөтүү жаштар канатынын төрагасы(мындан ары - төрага) тарабынан жүзөгө ашырылат.
6.8.1. Төрага катталган талапкерлердин ичинен студенттик кеңеш тарабынан шайланат. Төраганын орун басары Студенттик кеңеште экинчи көпчүлүк добушка ээ болгон студент тарабынан дайындалат.
6.8.2. Төраганын кызмат ордуна КРЭАУ мекемесинин каалаган студенти талапкер боло алат.
6.8.3. Бир эле адам төраганын кызмат ордуна эки жолудан ашык шайлана алат.
6.9. Төрага жылына эки жолу коомдук иштин жүрүшү жөнүндө отчет даярдайт.

7-бөлүм. Корутунду жоболор

7.1. Устав Кыргыз Республикасынын Эл аралык университетинин Жаштар канатынын конференциясында Уставдын тексти кабыл алынгандан кийинки күнү күчүнө кирет.
7.2. Уставга өзгөртүүлөр Кыргыз Республикасынын Эл аралык университетинин Жаштар канатынын кезектеги конференцияларында каралат.
7.3. Жаштар канатынын органын кайра уюштуруу жана (же) жоюу конференциянын чечими боюнча жүзөгө ашырылат.
 • БАЙЛАНЫШТАР
  • abiturient@mukr.kg
   • +996 312 61-36-46
   • +996 312 31-04-67
   • +996 312 61-37-18
    • 720001, Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., Чүй пр. 255
  • РЕКВИЗИТТЕР
  • "Кыргыз Республикасынын эл аралык университети" мекемеси
  • СИН: 01103199310054
  • ИУЖРК: 20326620 002 Ленин району
  • Банк: Бишкек ш. "Оптима Банк" ААКнын №5 филиалы
  • Б/Э: 1091620057870186
  • БИК: 109016
  • SWIFT: ENEJKG22