Жаштар канаты
Бул Кыргыз Республикасынын Эл аралык Университетинин студенттеринин коомдук бирикмеси, бул университеттин студенттеринин демилгеси менен түзүлгөн ыктыярдуу, өзүн өзү башкаруучу, коммерциялык эмес уюм, миссияны ишке ашыруу үчүн алардын кызыкчылыктар коомчулугуна негизделген, жалпы максаттар жана милдеттер.
Асангулова Назик Кенжебековна
Жаштар канатынын президенти
Миссия
Максаттар жана милдеттер
Жаштар канатынын өкүлдөрү
Хартия
Юридикалык клиника
Окуялар
Миссия:
КАРАПАЙЫМ СТУДЕНТТЕН ЧЫНЫГЫ ЖЕКЕ, ЧЫНЫК ЛИДЕР, ТОЛУК ИЛИМДҮҮ ЖАНА КЛАССТУУ АДИСТИ ТҮПТҮК УНИВЕРСИТЕТ ҮЧҮН ЖАНА ӨЛКӨҢҮЗ ҮЧҮН КЕРЕКТҮҮ КАЛЫПТАШТЫРУУ ҮЧҮН!

Биз "Кыргыз Республикасынын Эл аралык Университети" Институтунун студенттери Кыргыз Республикасынын Эл аралык Университетинин коомдук жашоосун ар тараптуу өнүктүрүү жана өркүндөтүү жана инсандын заманбап коомдо толук ишке ашуусу үчүн биригишет.
Расмий аталышы: "Кыргыз Республикасынын эл аралык университети" институтунун жаштар канаты.

Жайгашкан жери: Кыргыз Республикасы, Бишкек шаары, Чүй проспектиси 255.

Иш чөйрөсү: студенттердин социалдык жашоосу "Кыргыз Республикасынын Эл аралык университетинин" институттары.
КАРАПАЙЫМ СТУДЕНТТЕН ЧЫНЫГЫ ЖЕКЕ, ЧЫНЫК ЛИДЕР, ТОЛУК ИЛИМДҮҮ ЖАНА КЛАССТУУ АДИСТИ ТҮПТҮК УНИВЕРСИТЕТ ҮЧҮН ЖАНА ӨЛКӨҢҮЗ ҮЧҮН КЕРЕКТҮҮ КАЛЫПТАШТЫРУУ ҮЧҮН!

Биз "Кыргыз Республикасынын Эл аралык Университети" Институтунун студенттери Кыргыз Республикасынын Эл аралык Университетинин коомдук жашоосун ар тараптуу өнүктүрүү жана өркүндөтүү жана инсандын заманбап коомдо толук ишке ашуусу үчүн биригишет.
Расмий аталышы: "Кыргыз Республикасынын эл аралык университети" институтунун жаштар канаты.

Жайгашкан жери: Кыргыз Республикасы, Бишкек шаары, Чүй проспектиси 255.

Иш чөйрөсү: студенттердин социалдык жашоосу "Кыргыз Республикасынын Эл аралык университетинин" институттары.
Жаштар канаты максаттарды көздөйт жана төмөнкү милдеттерди чечет:
Негизги максат: университеттин студенттер жамаатынын ар тараптуу өнүгүүсү үчүн социалдык-экономикалык, саясий жана башка шарттарды түзүү, анын руханий, адеп-ахлактык, интеллектуалдык жана физикалык потенциалын, социалдык статусун жана экономикалык абалын, саясий, укуктук, экологиялык жана рухий маданият.

Милдеттер:
Билим берүү жана административдик багыт (факультеттердин комиссияларынын ишине катышуу, конкурстарды өткөрүү, мыкты студенттерди аныктоо үчүн рейтингдерди түзүү, студенттерге кошумча билим алуу мүмкүнчүлүгү жөнүндө маалымат берүү ж.б.).

Илимий багыт (конференцияларды, тегерек столдорду жана илимий семинарларды уюштуруу,
илимий басылмалардын жана илимий долбоорлорго катышуунун мүмкүнчүлүгү жөнүндө маалыматты системалаштыруу ж.б.).

Социалдык багыт (Кыргыз Республикасынын Эл аралык Университетинин Профсоюздук Комитетинин Студенттик Комиссиясы менен кызматташуу, жеңилдетилген саякат билеттерин берүүнү уюштуруу, материалдык жардам,
Окууда мыкты ийгиликтерге жетишкендиги жана коомдук иштерге активдүү катышкандыгы үчүн Студенттердин сыйлыгына тапшыруу, санаторийлерде, пансионаттарда ж.б. эс алуу жана дарылоо жөнүндө маалыматты системалаштыруу).

Студенттердин жашоосун жакшыртуу (факультеттин жатаканаларынын абалын көзөмөлдөө боюнча комиссиялардын ишине катышуу,
жатакананын жашоочулары жөнүндө маалыматтардын маалымат банкын жүргүзүү, жатаканада коомдук тартипти сактоо, факультеттин аймагындагы класстардын, коомдук тамактануу жайларынын абалын көзөмөлдөө, жатаканада жашоо шарттары ж.б.).

Спорт багыты (мелдештерди өткөрүү,
кызыккан секцияларды жана спорттук клубдарды уюштуруу, студенттерге чемпионаттар жана факультеттин сыртында дене тарбия жана спорт менен машыгуу мүмкүнчүлүктөрү тууралуу маалымат берүү, спорттук иш -чараларга билеттерди таркатуу, факультеттин спорттук жетишкендиктерин баса белгилөө ж.б.).

Маданий багыт (факультеттер аралык иш -чараларды өткөрүү,
маалымат берүү жана музейлерге, театрларга, көргөзмөлөргө, дискотекаларга, экскурсияларга ж.б.) барууну уюштуруу.

Студенттерге алардын укуктары жана милдеттери боюнча кеңеш берүү, студенттерге университетте жүрүм -турум нормаларын бузгандыгы үчүн алардын укуктарын жана жоопкерчилигин коргоо механизмдери жөнүндө маалымат берүү.
Жаштар канаты менен университеттин жетекчилигинин университеттин башкаруу системасынын бардык баскычтарында (Окумуштуулар кеңеши, деканат, кафедралар, лабораториялар жана университеттин башка административдик бөлүмдөрү) конструктивдүү өз ара аракеттенүү механизмин түзүү жана өркүндөтүү.

Жаштар канатынын өкүлдөрүнүн документтерди даярдоого катышуусу,
университет үчүн стратегиялык мааниге ээ болгон чечимдер, коомдук турмуштун көйгөйлөрү, студенттердин укуктары, Студенттердин дисциплинардык жоопкерчилик маселелерин чечүүдө (административдик жаза, Кыргыз Республикасынын Эл аралык университетинин ички эрежелерин бузгандыгы үчүн университеттен чыгаруу, адепсиз иштер, келишимдин шарттарын бузуу).
Факультеттер аралык, университеттер аралык жана эл аралык мамилелерди түзүүгө жана чыңдоого багытталган иш -чараларды жүргүзүү; башка университеттердин коомдук уюмдары менен тажрыйба алмашуу жана билим берүү

Жаштар канатынын негизи катары аксакалдар институтун өнүктүрүү жана университет жетекчилиги менен аксакалдардын өз ара аракеттенүүсүнүн туруктуу механизмин калыптандыруу.
Университеттин жалпы корпоративдик, бир туугандык рухун чыңдоо менен айкалышта жыныстык жана топтор аралык мелдештерди жана мелдештерди өткөрүү.

Студенттерди активдүү коомдук иштерге кызыктыруу жана топтордун өкүлдөрүнүн (башчыларынын) ролун күчөтүү механизмдерин түзүү.
Коомдук демилгелерди ишке ашыруу үчүн Жаштар канатынын жана Кыргыз Республикасынын Эл аралык университетинин мүмкүнчүлүктөрү жөнүндө студенттерге маалымат берүү, аларды ишке ашыруу механизми боюнча консультациялар жана уюштурууга көмөктөшүү.

Кызыккан коомдорду түзүү (секциялар, клубдар ж. Б.)
) Студенттердин баарлашуудагы жана өзүн өзү ишке ашыруудагы ар тараптуу муктаждыктарын толук канааттандыруу, Жаштар Канатынын багыттары боюнча маалыматтын ачыктыгын жана жеткиликтүүлүгүн камсыз кылуу.

Университеттин ректоратына, деканатына, кафедраларына жана башка бөлүмдөрүнө жардам берүү.
Рыноктун талаптарын, окуучулардын илимий жана кесиптик кызыкчылыктарын эске алуу менен окуу процессинин сапатын жогорулатуу боюнча сунуштарды иштеп чыгуу. Бул сунуштарды мындан ары иштеп чыгуу жана практикага киргизүү үчүн университет жетекчилигине берүү.

Иш -чараларды уюштуруу,
интегралдык жогорку адептүү студенттик инсанды калыптандырууга багытталган (ардагерлерди колдоо, кайрымдуулук иш -чараларына катышуу, илимдин, маданияттын жана искусствонун алдыңкы ишмерлери менен жолугушуулар ж. б.).
Негизги максат: университеттин студенттер жамаатынын ар тараптуу өнүгүүсү үчүн социалдык-экономикалык, саясий жана башка шарттарды түзүү, анын руханий, адеп-ахлактык, интеллектуалдык жана физикалык потенциалын, социалдык статусун жана экономикалык абалын, саясий, укуктук, экологиялык жана рухий маданият.

Милдеттер:
Билим берүү жана административдик багыт (факультеттердин комиссияларынын ишине катышуу, конкурстарды өткөрүү, мыкты студенттерди аныктоо үчүн рейтингдерди түзүү, студенттерге кошумча билим алуу мүмкүнчүлүгү жөнүндө маалымат берүү ж.б.).

Илимий багыт (конференцияларды, тегерек столдорду жана илимий семинарларды уюштуруу,
илимий басылмалардын жана илимий долбоорлорго катышуунун мүмкүнчүлүгү жөнүндө маалыматты системалаштыруу ж.б.).

Социалдык багыт (Кыргыз Республикасынын Эл аралык Университетинин Профсоюздук Комитетинин Студенттик Комиссиясы менен кызматташуу, жеңилдетилген саякат билеттерин берүүнү уюштуруу, материалдык жардам,
Окууда мыкты ийгиликтерге жетишкендиги жана коомдук иштерге активдүү катышкандыгы үчүн Студенттердин сыйлыгына тапшыруу, санаторийлерде, пансионаттарда ж.б. эс алуу жана дарылоо жөнүндө маалыматты системалаштыруу).

Студенттердин жашоосун жакшыртуу (факультеттин жатаканаларынын абалын көзөмөлдөө боюнча комиссиялардын ишине катышуу,
жатакананын жашоочулары жөнүндө маалыматтардын маалымат банкын жүргүзүү, жатаканада коомдук тартипти сактоо, факультеттин аймагындагы класстардын, коомдук тамактануу жайларынын абалын көзөмөлдөө, жатаканада жашоо шарттары ж.б.).

Спорт багыты (мелдештерди өткөрүү,
кызыккан секцияларды жана спорттук клубдарды уюштуруу, студенттерге чемпионаттар жана факультеттин сыртында дене тарбия жана спорт менен машыгуу мүмкүнчүлүктөрү тууралуу маалымат берүү, спорттук иш -чараларга билеттерди таркатуу, факультеттин спорттук жетишкендиктерин баса белгилөө ж.б.).

Маданий багыт (факультеттер аралык иш -чараларды өткөрүү,
маалымат берүү жана музейлерге, театрларга, көргөзмөлөргө, дискотекаларга, экскурсияларга ж.б.) барууну уюштуруу.

Студенттерге алардын укуктары жана милдеттери боюнча кеңеш берүү, студенттерге университетте жүрүм -турум нормаларын бузгандыгы үчүн алардын укуктарын жана жоопкерчилигин коргоо механизмдери жөнүндө маалымат берүү.
Жаштар канаты менен университеттин жетекчилигинин университеттин башкаруу системасынын бардык баскычтарында (Окумуштуулар кеңеши, деканат, кафедралар, лабораториялар жана университеттин башка административдик бөлүмдөрү) конструктивдүү өз ара аракеттенүү механизмин түзүү жана өркүндөтүү.

Жаштар канатынын өкүлдөрүнүн документтерди даярдоого катышуусу,
университет үчүн стратегиялык мааниге ээ болгон чечимдер, коомдук турмуштун көйгөйлөрү, студенттердин укуктары, Студенттердин дисциплинардык жоопкерчилик маселелерин чечүүдө (административдик жаза, Кыргыз Республикасынын Эл аралык университетинин ички эрежелерин бузгандыгы үчүн университеттен чыгаруу, адепсиз иштер, келишимдин шарттарын бузуу).
Факультеттер аралык, университеттер аралык жана эл аралык мамилелерди түзүүгө жана чыңдоого багытталган иш -чараларды жүргүзүү; башка университеттердин коомдук уюмдары менен тажрыйба алмашуу жана билим берүү

Жаштар канатынын негизи катары аксакалдар институтун өнүктүрүү жана университет жетекчилиги менен аксакалдардын өз ара аракеттенүүсүнүн туруктуу механизмин калыптандыруу.
Университеттин жалпы корпоративдик, бир туугандык рухун чыңдоо менен айкалышта жыныстык жана топтор аралык мелдештерди жана мелдештерди өткөрүү.

Студенттерди активдүү коомдук иштерге кызыктыруу жана топтордун өкүлдөрүнүн (башчыларынын) ролун күчөтүү механизмдерин түзүү.
Коомдук демилгелерди ишке ашыруу үчүн Жаштар канатынын жана Кыргыз Республикасынын Эл аралык университетинин мүмкүнчүлүктөрү жөнүндө студенттерге маалымат берүү, аларды ишке ашыруу механизми боюнча консультациялар жана уюштурууга көмөктөшүү.

Кызыккан коомдорду түзүү (секциялар, клубдар ж. Б.)
) Студенттердин баарлашуудагы жана өзүн өзү ишке ашыруудагы ар тараптуу муктаждыктарын толук канааттандыруу, Жаштар Канатынын багыттары боюнча маалыматтын ачыктыгын жана жеткиликтүүлүгүн камсыз кылуу.

Университеттин ректоратына, деканатына, кафедраларына жана башка бөлүмдөрүнө жардам берүү.
Рыноктун талаптарын, окуучулардын илимий жана кесиптик кызыкчылыктарын эске алуу менен окуу процессинин сапатын жогорулатуу боюнча сунуштарды иштеп чыгуу. Бул сунуштарды мындан ары иштеп чыгуу жана практикага киргизүү үчүн университет жетекчилигине берүү.

Иш -чараларды уюштуруу,
интегралдык жогорку адептүү студенттик инсанды калыптандырууга багытталган (ардагерлерди колдоо, кайрымдуулук иш -чараларына катышуу, илимдин, маданияттын жана искусствонун алдыңкы ишмерлери менен жолугушуулар ж. б.).
Жаштар канатынын жана студенттер кеңешинин өкүлдөрү:
Мекеменин Жаштар Канатынын Уставы
"Кыргыз Республикасынын Эл аралык Университети"
Миссия
КАРАПАЙЫМ СТУДЕНТТЕН ЧЫНЫГЫ ЖЕКЕ, ЧЫНЫК ЛИДЕР, ТОЛУК ИЛИМДҮҮ ЖАНА КЛАССТУУ АДИСТИ ТҮПТҮК УНИВЕРСИТЕТ ҮЧҮН ЖАНА ӨЛКӨҢҮЗ ҮЧҮН КЕРЕКТҮҮ КАЛЫПТАШТЫРУУ ҮЧҮН!
Биз, Кыргыз Республикасынын Эл аралык Университетинин студенттери, Кыргыз Республикасынын Эл аралык Университетинин коомдук жашоосун ар тараптуу өнүктүрүү жана өркүндөтүү жана инсандын заманбап коомдо толук ишке ашуусу үчүн биригебиз.
Расмий аталышы: "Кыргыз Республикасынын эл аралык университети" институтунун жаштар канаты.

Жайгашкан жери: Кыргыз Республикасы, Бишкек шаары, Чүй проспектиси 255.

Иш чөйрөсү: "Кыргыз Республикасынын Эл аралык Университети" Институтунун студенттеринин коомдук жашоосу.
Жаштар Канатынын Уставы (мындан ары Устав) Кыргыз Республикасынын Эл аралык Университетинин Студенттер Канатынын ишин жөнгө салуучу фундаменталдуу документ болуп саналат.
Хартия миссияны, максаттарды, милдеттерди аныктайт,
жалпы жоболор жана "Кыргыз Республикасынын Эл аралык Университети" Институтунун Жаштар Канатынын уюштуруу структурасы.
Хартия Кыргыз Республикасынын Эл аралык университетинин Жаштар канатынын конференциясында кабыл алынган.
Жаштар Канатынын эмблемасы жана мөөрү Кыргыз Республикасынын Эл аралык университетинин Жаштар Канатынын конференциясында бекитилген.
Биз, Кыргыз Республикасынын Эл аралык Университетинин студенттери, Кыргыз Республикасынын Эл аралык Университетинин коомдук жашоосун ар тараптуу өнүктүрүү жана өркүндөтүү жана инсандын заманбап коомдо толук ишке ашуусу үчүн биригебиз.
Расмий аталышы: "Кыргыз Республикасынын эл аралык университети" институтунун жаштар канаты.

Жайгашкан жери: Кыргыз Республикасы, Бишкек шаары, Чүй проспектиси 255.

Иш чөйрөсү: "Кыргыз Республикасынын Эл аралык Университети" Институтунун студенттеринин коомдук жашоосу.
Жаштар Канатынын Уставы (мындан ары Устав) Кыргыз Республикасынын Эл аралык Университетинин Студенттер Канатынын ишин жөнгө салуучу фундаменталдуу документ болуп саналат.
Хартия миссияны, максаттарды, милдеттерди аныктайт,
жалпы жоболор жана "Кыргыз Республикасынын Эл аралык Университети" Институтунун Жаштар Канатынын уюштуруу структурасы.
Хартия Кыргыз Республикасынын Эл аралык университетинин Жаштар канатынын конференциясында кабыл алынган.
Жаштар Канатынын эмблемасы жана мөөрү Кыргыз Республикасынын Эл аралык университетинин Жаштар Канатынын конференциясында бекитилген.

1-бөлүм. Жалпы жоболор

1.1. Жаштар канаты - бул Кыргыз Республикасынын Эл аралык университетинин студенттеринин коомдук бирикмеси, ал өз ыктыярдуу, өзүн-өзү башкаруучу, коммерциялык эмес уюм болуп саналат, ал университеттин студенттеринин демилгеси менен түзүлгөн, миссияны ишке ашыруу үчүн алардын кызыкчылыктарынын жамаатына негизделген, ушул Уставда көрсөтүлгөн жалпы максаттар жана милдеттер.
1.2. Жаштар канаты өз ишмердүүлүгүн ачык-айкындуулуктун жана өз ишинин натыйжалары жөнүндө эл алдында отчет берүүнүн негизинде жүргүзөт.

1.3. Уставдык максаттарга жетүү үчүн жаштар канаты ушул Устав менен чектелген бардык иш-чараларды жүзөгө ашырат жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын, Кыргыз Республикасынын Эл аралык университетинин Уставын, Эл аралык университеттин администрациясынын буйруктарын жана буйруктарын жетекчиликке алат. Кыргыз Республикасынын, Жаштар канаты менен Кыргыз Республикасынын Эл аралык Университетинин администрациясынын ортосундагы кызматташтык жөнүндө макулдашуу жана ченемдик укуктук актылар аркылуу толукталат.

1.4. Уюштуруу-укуктук формасына ылайык, жаштар канаты – бул Кыргыз Республикасынын Эл аралык университетинин аймагында иш алып барган студенттердин тобу.

1.5. Жаштар канаты - бул Кыргыз Республикасынын Эл аралык университетинин башкаруу тутумундагы өзүн-өзү башкаруу структурасы. Жаштар канаты бирдей шарттарда гана башка уюмдар менен бирикмелерге кирүүгө укуктуу.

1.6. Жаштар канаты юридикалык жак болуп саналбайт жана Макулдашууда белгиленген тартипте КРЭАУ мекемесинин материалдык, каржылык жана башка ресурстарын, ошондой эле башка бюджеттен тышкаркы булактарды колдонот.
1.2. Жаштар канаты өз ишмердүүлүгүн ачык-айкындуулуктун жана өз ишинин натыйжалары жөнүндө эл алдында отчет берүүнүн негизинде жүргүзөт.

1.3. Уставдык максаттарга жетүү үчүн жаштар канаты ушул Устав менен чектелген бардык иш-чараларды жүзөгө ашырат жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын, Кыргыз Республикасынын Эл аралык университетинин Уставын, Эл аралык университеттин администрациясынын буйруктарын жана буйруктарын жетекчиликке алат. Кыргыз Республикасынын, Жаштар канаты менен Кыргыз Республикасынын Эл аралык Университетинин администрациясынын ортосундагы кызматташтык жөнүндө макулдашуу жана ченемдик укуктук актылар аркылуу толукталат.

1.4. Уюштуруу-укуктук формасына ылайык, жаштар канаты – бул Кыргыз Республикасынын Эл аралык университетинин аймагында иш алып барган студенттердин тобу.

1.5. Жаштар канаты - бул Кыргыз Республикасынын Эл аралык университетинин башкаруу тутумундагы өзүн-өзү башкаруу структурасы. Жаштар канаты бирдей шарттарда гана башка уюмдар менен бирикмелерге кирүүгө укуктуу.

1.6. Жаштар канаты юридикалык жак болуп саналбайт жана Макулдашууда белгиленген тартипте КРЭАУ мекемесинин материалдык, каржылык жана башка ресурстарын, ошондой эле башка бюджеттен тышкаркы булактарды колдонот.

2-бөлүм. Максаттар жана милдеттер

Жаштар канаты максаттарды көздөп, төмөнкү милдеттерди аткарат:

2.1. Башкы максаты: Окуу жайдагы студенттик жааматтын бардык тараптуу өнүгүүсүн социалдык-экономикалык, саясий жана башка шарттарды түзүү болуп саналат, руханий-адеп-ахлактык, акыл-эс жана дене боюнун кудуреттүүлүн, социалдык жана экологиялык, жан дүйнө маданиятын көтөрүү.
2.2 Максаттар:
2.2.1.Билим берүү жана административдик багыт (факультеттик комиссиялардын ишине катышуу, сынактарды өткөрүү, мыкты студенттерди аныктоо үчүн рейтинг түзүү, студенттерге кошумча билим алуу мүмкүнчүлүктөрү жөнүндө маалымат берүү ж.б.).

2.2.2. Илимий багыт (конференцияларды, тегерек столдорду жана илимий семинарларды уюштуруу, илимий жарыялоолор жана илимий долбоорлорго катышуу мүмкүнчүлүктөрү жөнүндө маалыматтарды тутумдаштыруу ж.б.).

2.2.3. Социалдык багыт (жеңилдетилген саякат билеттерин, материалдык жардамдарды уюштуруу, студенттерди окутууда мыкты ийгиликтерге көрсөтүү жана коомдук жашоого жигердүү катышуу, Кыргыз Республикасынын Эл аралык университетинин Профсоюз комитетинин студенттик комиссиясы менен кызматташуу, жөнүндө маалыматтарды тутумдаштыруу санаторийлерде, пансионаттарда жана башкаларда эс алуу жана дарылануу боюнча маалыматтарды берүү.

2.2.4. Студенттердин жашоосун жакшыртуу (факультеттин жатаканаларынын абалын көзөмөлдөө боюнча комиссиянын ишине катышуу, жатакананын жашоочулары жөнүндө маалымат банкын жүргүзүү, жатаканада коомдук тартипти сактоо, окуу бөлмөлөрүнүн, коомдук тамактануу жайларынын абалын көзөмөлдөө факультеттин аймагы, жатакананын жашоо шарттары ж.б.).

2.2.5. Спорт багыты (мелдештерди өткөрүү, кызыктыруучу секцияларды жана спорттук клубдарды уюштуруу, студенттерге факультеттен тышкары дене тарбия жана спорт боюнча чемпионаттар жана мүмкүнчүлүктөр жөнүндө маалымат берүү, спорттук иш-чараларга билеттерди таркатуу, факультеттин спорттук жетишкендиктерин чагылдыруу ж.б.).

2.2.6. Маданий- массалык багыт (факультеттер аралык иш-чараларды өткөрүү, маалымат берүү жана музейлерге, театрларга, көргөзмөлөргө, дискотекаларга, экскурсияларга баруусун камсыздоо ж.б).

2.2.7. Студенттерге алардын укуктары жана милдеттери боюнча кеңеш берүү, студенттерге алардын укуктарын коргоо механизмдери жана университетте жүрүм-турум нормаларын бузгандыгы үчүн жоопкерчилике тартыларын эскертүү.

2.2.8. Университеттин башкаруу тутумунун бардык деңгээлдеринде (илимий кеңеш, деканат, кафедралар, лабораториялар жана университеттин башка административдик бөлүмдөрү) Жаштар канатынын университеттин администрациясы менен конструктивдүү өз ара аракеттенүү механизмин түзүү .

2.2.9. Университет үчүн стратегиялык мааниге ээ чечимдерге, коомдук турмуштун көйгөйлөрүнө, студенттердин укуктарына байланыштуу документтерди даярдоого, студенттердин дисциплинардык жоопкерчилигин (административдик жаза, окуу жайдын эрежелерин бузгандыгы үчүн университеттен чыгаруу) чечүүгө Жаштардын канаттарынын өкүлдөрүнүн катышуусу Кыргыз Республикасынын Эл аралык университетинин ички эрежелери, адеп-ахлаксыз аракеттер, келишимдин талаптарын бузуу).

2.2.10. Факультеттер аралык, университеттер аралык жана эл аралык мамилелерди орнотууга жана чыңдоого багытталган иш-чараларды жүргүзүү; башка университеттердин коомдук уюмдары менен тажрыйба алмашуу жана билим берүү .

2.2.11. Окуу жайдагы тайпа башчылар (староста) Жаштар канатынын туруктуу өз ара аракетттенүүчү кыймылдаткыч башкаруу күчү болуп түзүлгөн.

2.2.12. Студенттердин коомдук чөйрөсүндөгү топтордун өкүлдөрүнүн (староста) орду негизги күч катары түзүлөт. КРЭАУ жана Жаштар канаты студенттердин мүмкүнчүлүктөрү жөнүндө маалыматтарды берет, көпчүлүктүн демилгелеринин ишке ашыруусуна, кошумча билдирүүлөрдү жеткирет о.э. аларды ишке ашырууда көмөк көрсөтөт.

2.2.13. Студенттерди жер-жерлерде жигердүү коомдук иштерге кызыктыруу жана топтордун өкүлдөрүнүн (старосталардын) ролун күчөтүү механизмдерин калыптандыруу (ж.б).

2.2.14. Студенттерге коомдук демилгелерди жүзөгө ашыруу боюнча Жаштар канатынын жана Кыргыз Республикасынын Эл аралык университетинин мүмкүнчүлүктөрү жөнүндө маалымат берүү, аларды ишке ашыруу механизми боюнча консультациялар жана уюштурууга жардам көрсөтүү.

2.2.15. Студенттердин баарлашууга жана өзүн-өзү ишке ашырууга ар тараптуу муктаждыктарын толук канааттандыруу үчүн, кызматташуу коомдорун түзүү (секциялар, клубдар ж.б.), Жаштар канатынын багыттары жөнүндө маалыматтын ачыктыгын жана жеткиликтүүлүгүн камсыз кылуу.

2.2.16.Алар өткөргөн иш-чаралар, ректоратка, деканатка, кафедраларга жана башка окуу жайдын бөлүмдөрүнө таасирин берет.

2.2.17. Рыноктун талаптарын, студенттердин илимий жана кесиптик кызыкчылыктарын эске алуу менен окуу процессинин сапатын жогорулатуу боюнча сунуштарды иштеп чыгуу. Бул сунуштарды университеттин жетекчилигине андан ары иштеп чыгуу жана иш жүзүндө жүзөгө ашыруу үчүн сунуштоо.

2.2.18. Студенттин интеллектуалдык интегралдык инсандыгын калыптандырууга багытталган иш-чараларды уюштуруу (ардагерлерди колдоо, кайрымдуулук иш-чараларга катышуу, илимдин, маданияттын жана искусствонун алдыңкы ишмерлери менен жолугушуу ж.б.).
2.2 Максаттар:
2.2.1.Билим берүү жана административдик багыт (факультеттик комиссиялардын ишине катышуу, сынактарды өткөрүү, мыкты студенттерди аныктоо үчүн рейтинг түзүү, студенттерге кошумча билим алуу мүмкүнчүлүктөрү жөнүндө маалымат берүү ж.б.).

2.2.2. Илимий багыт (конференцияларды, тегерек столдорду жана илимий семинарларды уюштуруу, илимий жарыялоолор жана илимий долбоорлорго катышуу мүмкүнчүлүктөрү жөнүндө маалыматтарды тутумдаштыруу ж.б.).

2.2.3. Социалдык багыт (жеңилдетилген саякат билеттерин, материалдык жардамдарды уюштуруу, студенттерди окутууда мыкты ийгиликтерге көрсөтүү жана коомдук жашоого жигердүү катышуу, Кыргыз Республикасынын Эл аралык университетинин Профсоюз комитетинин студенттик комиссиясы менен кызматташуу, жөнүндө маалыматтарды тутумдаштыруу санаторийлерде, пансионаттарда жана башкаларда эс алуу жана дарылануу боюнча маалыматтарды берүү.

2.2.4. Студенттердин жашоосун жакшыртуу (факультеттин жатаканаларынын абалын көзөмөлдөө боюнча комиссиянын ишине катышуу, жатакананын жашоочулары жөнүндө маалымат банкын жүргүзүү, жатаканада коомдук тартипти сактоо, окуу бөлмөлөрүнүн, коомдук тамактануу жайларынын абалын көзөмөлдөө факультеттин аймагы, жатакананын жашоо шарттары ж.б.).

2.2.5. Спорт багыты (мелдештерди өткөрүү, кызыктыруучу секцияларды жана спорттук клубдарды уюштуруу, студенттерге факультеттен тышкары дене тарбия жана спорт боюнча чемпионаттар жана мүмкүнчүлүктөр жөнүндө маалымат берүү, спорттук иш-чараларга билеттерди таркатуу, факультеттин спорттук жетишкендиктерин чагылдыруу ж.б.).

2.2.6. Маданий- массалык багыт (факультеттер аралык иш-чараларды өткөрүү, маалымат берүү жана музейлерге, театрларга, көргөзмөлөргө, дискотекаларга, экскурсияларга баруусун камсыздоо ж.б).

2.2.7. Студенттерге алардын укуктары жана милдеттери боюнча кеңеш берүү, студенттерге алардын укуктарын коргоо механизмдери жана университетте жүрүм-турум нормаларын бузгандыгы үчүн жоопкерчилике тартыларын эскертүү.

2.2.8. Университеттин башкаруу тутумунун бардык деңгээлдеринде (илимий кеңеш, деканат, кафедралар, лабораториялар жана университеттин башка административдик бөлүмдөрү) Жаштар канатынын университеттин администрациясы менен конструктивдүү өз ара аракеттенүү механизмин түзүү .

2.2.9. Университет үчүн стратегиялык мааниге ээ чечимдерге, коомдук турмуштун көйгөйлөрүнө, студенттердин укуктарына байланыштуу документтерди даярдоого, студенттердин дисциплинардык жоопкерчилигин (административдик жаза, окуу жайдын эрежелерин бузгандыгы үчүн университеттен чыгаруу) чечүүгө Жаштардын канаттарынын өкүлдөрүнүн катышуусу Кыргыз Республикасынын Эл аралык университетинин ички эрежелери, адеп-ахлаксыз аракеттер, келишимдин талаптарын бузуу).

2.2.10. Факультеттер аралык, университеттер аралык жана эл аралык мамилелерди орнотууга жана чыңдоого багытталган иш-чараларды жүргүзүү; башка университеттердин коомдук уюмдары менен тажрыйба алмашуу жана билим берүү .

2.2.11. Окуу жайдагы тайпа башчылар (староста) Жаштар канатынын туруктуу өз ара аракетттенүүчү кыймылдаткыч башкаруу күчү болуп түзүлгөн.

2.2.12. Студенттердин коомдук чөйрөсүндөгү топтордун өкүлдөрүнүн (староста) орду негизги күч катары түзүлөт. КРЭАУ жана Жаштар канаты студенттердин мүмкүнчүлүктөрү жөнүндө маалыматтарды берет, көпчүлүктүн демилгелеринин ишке ашыруусуна, кошумча билдирүүлөрдү жеткирет о.э. аларды ишке ашырууда көмөк көрсөтөт.

2.2.13. Студенттерди жер-жерлерде жигердүү коомдук иштерге кызыктыруу жана топтордун өкүлдөрүнүн (старосталардын) ролун күчөтүү механизмдерин калыптандыруу (ж.б).

2.2.14. Студенттерге коомдук демилгелерди жүзөгө ашыруу боюнча Жаштар канатынын жана Кыргыз Республикасынын Эл аралык университетинин мүмкүнчүлүктөрү жөнүндө маалымат берүү, аларды ишке ашыруу механизми боюнча консультациялар жана уюштурууга жардам көрсөтүү.

2.2.15. Студенттердин баарлашууга жана өзүн-өзү ишке ашырууга ар тараптуу муктаждыктарын толук канааттандыруу үчүн, кызматташуу коомдорун түзүү (секциялар, клубдар ж.б.), Жаштар канатынын багыттары жөнүндө маалыматтын ачыктыгын жана жеткиликтүүлүгүн камсыз кылуу.

2.2.16.Алар өткөргөн иш-чаралар, ректоратка, деканатка, кафедраларга жана башка окуу жайдын бөлүмдөрүнө таасирин берет.

2.2.17. Рыноктун талаптарын, студенттердин илимий жана кесиптик кызыкчылыктарын эске алуу менен окуу процессинин сапатын жогорулатуу боюнча сунуштарды иштеп чыгуу. Бул сунуштарды университеттин жетекчилигине андан ары иштеп чыгуу жана иш жүзүндө жүзөгө ашыруу үчүн сунуштоо.

2.2.18. Студенттин интеллектуалдык интегралдык инсандыгын калыптандырууга багытталган иш-чараларды уюштуруу (ардагерлерди колдоо, кайрымдуулук иш-чараларга катышуу, илимдин, маданияттын жана искусствонун алдыңкы ишмерлери менен жолугушуу ж.б.).

3-бөлүм . Жаштар канатына катышуу

3.1. Жаштар канатынын катышуучулары - бул Кыргыз Республикасынын Эл аралык университетинин студенттери, алар Жаштар канатынын миссиясын, максаттарын жана милдеттерин колдошот жана (же) анын ишине өз ыктыяры менен катышышат, алардын катышуу шарттары милдеттүү түрдө каралат.
3.2. Жаштар канатын өнүктүрүүгө зор салым кошкон студенттерге "Жаштар канатынын ардактуу катышуучулары" наамы берилет.

3.3. Жаштар канатынын ишмердүүлүгүнө катышуу "Кыргыз Республикасынын Эл аралык университети" мекемесинин студенттер жамаатынын кызыкчылыгы үчүн коомдук иш болуп саналат.

3.4. Жаштар канатынын катышуучулары (мындан ары - катышуучулар) төмөнкүлөргө укуктуу
: - Жаштар канатынын катарына шайланууга жана кошулууга;
- Жаштар канатын өнүктүрүү боюнча жеке демилгелерди көтөрүп чыгуу жана аларды жүзөгө ашырууга колдоо алуу;
- Жаштар канатынын ишин өркүндөтүү боюнча сунуштарды киргизүү;
- Жаштар канатынын катышуучуларынын 51% дан ашыгынын колдоосу менен Жаштар канатынын кезексиз конференциясын чакыруу;

3.5. Жаштар канатынын катышуучулары Жаштар канатынын Уставынын жана башка ченемдик документтеринин талаптарын аткарууга милдеттүү.
Академиялык өргүүгө чыккан, КРЭАУнун студенттеринен чыгарылган катышуучулар, Жаштар канатынын органдарына катышуусун токтотушат жана бардык ээлеген кызматтарынан бошотулушат.
3.2. Жаштар канатын өнүктүрүүгө зор салым кошкон студенттерге "Жаштар канатынын ардактуу катышуучулары" наамы берилет.

3.3. Жаштар канатынын ишмердүүлүгүнө катышуу "Кыргыз Республикасынын Эл аралык университети" мекемесинин студенттер жамаатынын кызыкчылыгы үчүн коомдук иш болуп саналат.

3.4. Жаштар канатынын катышуучулары (мындан ары - катышуучулар) төмөнкүлөргө укуктуу
: - Жаштар канатынын катарына шайланууга жана кошулууга;
- Жаштар канатын өнүктүрүү боюнча жеке демилгелерди көтөрүп чыгуу жана аларды жүзөгө ашырууга колдоо алуу;
- Жаштар канатынын ишин өркүндөтүү боюнча сунуштарды киргизүү;
- Жаштар канатынын катышуучуларынын 51% дан ашыгынын колдоосу менен Жаштар канатынын кезексиз конференциясын чакыруу;

3.5. Жаштар канатынын катышуучулары Жаштар канатынын Уставынын жана башка ченемдик документтеринин талаптарын аткарууга милдеттүү.
Академиялык өргүүгө чыккан, КРЭАУнун студенттеринен чыгарылган катышуучулар, Жаштар канатынын органдарына катышуусун токтотушат жана бардык ээлеген кызматтарынан бошотулушат.

4-бөлүмү . Студенттик кеңештин түзүмү

4.1. Жаштар канаты - бул өзүн-өзү башкаруу түзүмү. Өз ишин натыйжалуу уюштуруу үчүн ал өкүлчүлүктүү башкаруу органдарын түзөт.
4.2. Жаштар канатынын башкаруу органдары шайлануучу негизде түзүлөт.
4.3. Жаштар канатынын башкаруу органдарын түзүү жылына бир жолу жүргүзүлөт.

4.4. Жаштар канатынын органдары өз функцияларын жана ыйгарым укуктарын бир окуу жылы ичинде жүзөгө ашырышат.

4.5. Жаштар канатынын башкаруу органдары жогорку окуу жайынын көп баскычтуу структурасын эске алуу менен түзүлөт: окуу тобу - курс – факультеттер аркылуу.

4.6. Топтун башчысы ошол эле окуу тобунда окуган Жаштар канатынын мүчөлөрүнүн өкүлү болуп саналат.

4.7. Жаштар канатынын билим берүү бөлүмдөрүнүн башчылары менен өз ара аракети Кыргыз
Республикасынын Эл аралык университетинин окуу бөлүмдөрүнүн башчылары жөнүндө атайын жобо менен аныкталат.
4.8. Конференция Жаштар канатынын жогорку башкаруу органы.

4.8. Конференциянын чечимдерин жүзөгө ашыруу жана Жаштар канатынын уставдык ишмердүүлүгүн жүзөгө ашыруу үчүн, студенттик кеңеш (мындан ары студенттик кеңеш),КРЭАУ Жаштар канатынын аткаруучу органы өз ыйгарым укуктарынын чегинде иштейт.


4.9. Кеминде 9 студенттен турган студенттик кеңеш Жаштар канатынын төрагасынан, Жаштар канатынын төрагасынын орун басарынан жана топтун (старосталарынан) түзүлөт.

4.10. Студенттик кеңеш Жаштар канатынын төрагасы тарабынан түзүлүп, бекитилет.

4.11. Жаштар канатынын ревизиялык комиссиясы студенттик кеңештин ишин көзөмөлдөп турат. Конференциянын чечимдери такай аткарылбай калган учурда, текшерүү комиссиясы кезексиз конференцияны чакырууга укуктуу.


4.12. Текшерүү комиссиясы 3 адамдан турган аалымдар кеңешиндеги студенттердин арасынан шайланат. Текшерүү комиссиясынын төрагасы текшерүү комиссиясынын мүчөлөрүнүн ичинен шайланат жана Жаштар канатынын төрагасы тарабынан бекитилет.
4.3. Жаштар канатынын башкаруу органдарын түзүү жылына бир жолу жүргүзүлөт.

4.4. Жаштар канатынын органдары өз функцияларын жана ыйгарым укуктарын бир окуу жылы ичинде жүзөгө ашырышат.

4.5. Жаштар канатынын башкаруу органдары жогорку окуу жайынын көп баскычтуу структурасын эске алуу менен түзүлөт: окуу тобу - курс – факультеттер аркылуу.

4.6. Топтун башчысы ошол эле окуу тобунда окуган Жаштар канатынын мүчөлөрүнүн өкүлү болуп саналат.

4.7. Жаштар канатынын билим берүү бөлүмдөрүнүн башчылары менен өз ара аракети Кыргыз
Республикасынын Эл аралык университетинин окуу бөлүмдөрүнүн башчылары жөнүндө атайын жобо менен аныкталат.
4.8. Конференция Жаштар канатынын жогорку башкаруу органы.

4.8. Конференциянын чечимдерин жүзөгө ашыруу жана Жаштар канатынын уставдык ишмердүүлүгүн жүзөгө ашыруу үчүн, студенттик кеңеш (мындан ары студенттик кеңеш),КРЭАУ Жаштар канатынын аткаруучу органы өз ыйгарым укуктарынын чегинде иштейт.


4.9. Кеминде 9 студенттен турган студенттик кеңеш Жаштар канатынын төрагасынан, Жаштар канатынын төрагасынын орун басарынан жана топтун (старосталарынан) түзүлөт.

4.10. Студенттик кеңеш Жаштар канатынын төрагасы тарабынан түзүлүп, бекитилет.

4.11. Жаштар канатынын ревизиялык комиссиясы студенттик кеңештин ишин көзөмөлдөп турат. Конференциянын чечимдери такай аткарылбай калган учурда, текшерүү комиссиясы кезексиз конференцияны чакырууга укуктуу.


4.12. Текшерүү комиссиясы 3 адамдан турган аалымдар кеңешиндеги студенттердин арасынан шайланат. Текшерүү комиссиясынын төрагасы текшерүү комиссиясынын мүчөлөрүнүн ичинен шайланат жана Жаштар канатынын төрагасы тарабынан бекитилет.

5-бөлүм . Конференция

5.1. Конференция студенттик кеңеш тарабынан белгиленген мөөнөттө жылына бир жолу чакырылат.
5.2. Конференциянын күнү жана күн тартиби жөнүндө маалымат катышуучулардын назарына жеткирилет жана Жаштар канатынын маалыматтык маалымат каражаттарына (веб-сайт, басылып чыккан басылмалар, маалыматтык стенддер ж.б.) аны өткөрүүгө бир ай калгандан кечиктирбестен жайгаштырылат.
5.3. Конференцияга өз каалоосун билдирген жана Кыргыз Республикасынын Эл аралык университетинин окуу бөлүмдөрүнүн делегаттары тарабынан шайланган студенттер катышат - бир топко үчтөн студент болуга тийиш.

5.4. Конференциянын делегаттары каттоодон өтүшө да, добуш берүүдө ар бир катталган делегат бир добушка укуктуу.

5.5. Конференциянын өзгөчө компетенциясына төмөнкүлөр кирет:
- Уставды кабыл алуу;
- Уставга өзгөртүү киргизүү жөнүндө чечим;


5.6. Конференциянын күн тартибине төмөнкү маселелер камтылган:
- Жаштар канатынын бир жылдагы иши жөнүндө отчету;
- Жаштар канатынын төрагасынын отчетун талкуулоо.
- Жаштар канатынын жана анын органдарынын ишине баа берүүнү камтыган отчет боюнча токтом кабыл алуу жана аны өнүктүрүү боюнча сунуштар;
- Текшерүү комиссиясынын отчету;
- Текшерүү комиссиясынын отчетун талкуулоо.

5.7. Конференциянын күн тартибине конференциянын компетенциясына байланыштуу башка маселелер киргизилиши мүмкүн.

5.8. Конференциянын чечимдери, эгерде конференция тарабынан башкача белгиленбесе, жөнөкөй көпчүлүк добуш менен жашыруун добуш менен кабыл алынат.

5.9. Эгерде конференциянын жалпы санынын кеминде жарымы катталган болсо, Конференциянын чечимдери мыйзамдуу деп эсептелет.
5.3. Конференцияга өз каалоосун билдирген жана Кыргыз Республикасынын Эл аралык университетинин окуу бөлүмдөрүнүн делегаттары тарабынан шайланган студенттер катышат - бир топко үчтөн студент болуга тийиш.

5.4. Конференциянын делегаттары каттоодон өтүшө да, добуш берүүдө ар бир катталган делегат бир добушка укуктуу.

5.5. Конференциянын өзгөчө компетенциясына төмөнкүлөр кирет:
- Уставды кабыл алуу;
- Уставга өзгөртүү киргизүү жөнүндө чечим;


5.6. Конференциянын күн тартибине төмөнкү маселелер камтылган:
- Жаштар канатынын бир жылдагы иши жөнүндө отчету;
- Жаштар канатынын төрагасынын отчетун талкуулоо.
- Жаштар канатынын жана анын органдарынын ишине баа берүүнү камтыган отчет боюнча токтом кабыл алуу жана аны өнүктүрүү боюнча сунуштар;
- Текшерүү комиссиясынын отчету;
- Текшерүү комиссиясынын отчетун талкуулоо.

5.7. Конференциянын күн тартибине конференциянын компетенциясына байланыштуу башка маселелер киргизилиши мүмкүн.

5.8. Конференциянын чечимдери, эгерде конференция тарабынан башкача белгиленбесе, жөнөкөй көпчүлүк добуш менен жашыруун добуш менен кабыл алынат.

5.9. Эгерде конференциянын жалпы санынын кеминде жарымы катталган болсо, Конференциянын чечимдери мыйзамдуу деп эсептелет.

6-бөлүм. Студенттик кеңеш

6.1. Студенттик кеңеш (мындан ары студенттик кеңеш) Жаштар канатынын аткаруучу органы болуп саналат.
6.2. Студенттик кеңеш өз функцияларын конференциялар ортосундагы мезгилде аткарат.
6.3. Студенттик кеңеш чечимди жөнөкөй көпчүлүк добуш менен добуш берүү менен кабыл алат.
6.4. Студенттик кеңештин өзгөчө компетенциясына төмөнкүлөр кирет:
-Жаштар канатынын төрагасын шайлоо;
–Жаштар канатынын төрагасынын орун басарын шайлоо;
- Студенттик кеңештин текшерүү комиссиясынын үч мүчөсүн шайлоо;
- Студенттик кеңеш тарабынан сунушталган талапкерлер боюнча "Жаштар канатынын ардактуу мүчөсү" наамын берүү жөнүндө чечим.
Студенттик кеңештин өткөн мезгилдеги иши жана кийинки мезгилге карата иш-аракеттер планы боюнча төраганын отчетун квартал сайын бекитүү;
- Уставга өзгөртүүлөрдү иштеп чыгуу;
- студенттик кеңештин мүчөсүн ротациялоо жөнүндө маселени көтөрүп, чечим кабыл алуу;
- "Жаштар канатынын ардактуу мүчөсү" наамын берүү үчүн талапкерлердин сунушу.

6.5. Студенттик кеңеш төмөнкү функцияларды аткарат:
- Жаштар канатынын уставдык максаттарына жетүү үчүн студенттик кеңештин бир жылга иш-чаралар планын иштеп чыгуу жана жүзөгө ашыруу;
- Студенттик кеңештин ишин координациялоо;
- Жаштар канатын башкаруунун бардык деңгээлдериндеги иш багыттары боюнча бирдиктүү стратегияны ишке ашырууну камсыз кылуу.

6.6. Студенттик кеңештин чечимдери төрага кол койгондон кийин күчүнө кирет.

6.7. Студенттик кеңеш төмөнкү функцияларды аткарат:
- Уставдык максаттарга жетүү, конференциянын чечимдерин ишке ашыруу боюнча тутумдуу иштерди жүргүзүү.
- Жаштар канатынын учурдагы ишинин ыкчам маселелерин чечүү.


6.8. Жаштар канатынын төрагасы (мындан ары - төрага) студенттик кеңештин ишмердүүлүгүнө жооп берет, ошондой эле студенттик өзүн-өзү башкаруу органдарынын, анын ичинде университеттин, факультеттер аралык жана университеттер аралык деңгээлдеги кызыкчылыктарын коргойт.

6.8.1. Төрага студенттик кеңеш тарабынан катталган талапкерлердин арасынан шайланат. Вице-президент студенттик кеңеште экинчи көпчүлүк добушка ээ болгон студент тарабынан дайындалат.

6.8.2. КРЭАУнун каалаган студенти төрага кызмат ордуна талапкер боло алат.


6.8.3. Төрага кызмат ордуна бир эле адам эки жолудан ашык шайлана алат.

6.9. Төрага жылына эки жолу аткарылган иштер боюнча эл алдында отчет даярдайт
6.4. Студенттик кеңештин өзгөчө компетенциясына төмөнкүлөр кирет:
-Жаштар канатынын төрагасын шайлоо;
–Жаштар канатынын төрагасынын орун басарын шайлоо;
- Студенттик кеңештин текшерүү комиссиясынын үч мүчөсүн шайлоо;
- Студенттик кеңеш тарабынан сунушталган талапкерлер боюнча "Жаштар канатынын ардактуу мүчөсү" наамын берүү жөнүндө чечим.
Студенттик кеңештин өткөн мезгилдеги иши жана кийинки мезгилге карата иш-аракеттер планы боюнча төраганын отчетун квартал сайын бекитүү;
- Уставга өзгөртүүлөрдү иштеп чыгуу;
- студенттик кеңештин мүчөсүн ротациялоо жөнүндө маселени көтөрүп, чечим кабыл алуу;
- "Жаштар канатынын ардактуу мүчөсү" наамын берүү үчүн талапкерлердин сунушу.

6.5. Студенттик кеңеш төмөнкү функцияларды аткарат:
- Жаштар канатынын уставдык максаттарына жетүү үчүн студенттик кеңештин бир жылга иш-чаралар планын иштеп чыгуу жана жүзөгө ашыруу;
- Студенттик кеңештин ишин координациялоо;
- Жаштар канатын башкаруунун бардык деңгээлдериндеги иш багыттары боюнча бирдиктүү стратегияны ишке ашырууну камсыз кылуу.

6.6. Студенттик кеңештин чечимдери төрага кол койгондон кийин күчүнө кирет.

6.7. Студенттик кеңеш төмөнкү функцияларды аткарат:
- Уставдык максаттарга жетүү, конференциянын чечимдерин ишке ашыруу боюнча тутумдуу иштерди жүргүзүү.
- Жаштар канатынын учурдагы ишинин ыкчам маселелерин чечүү.


6.8. Жаштар канатынын төрагасы (мындан ары - төрага) студенттик кеңештин ишмердүүлүгүнө жооп берет, ошондой эле студенттик өзүн-өзү башкаруу органдарынын, анын ичинде университеттин, факультеттер аралык жана университеттер аралык деңгээлдеги кызыкчылыктарын коргойт.

6.8.1. Төрага студенттик кеңеш тарабынан катталган талапкерлердин арасынан шайланат. Вице-президент студенттик кеңеште экинчи көпчүлүк добушка ээ болгон студент тарабынан дайындалат.

6.8.2. КРЭАУнун каалаган студенти төрага кызмат ордуна талапкер боло алат.


6.8.3. Төрага кызмат ордуна бир эле адам эки жолудан ашык шайлана алат.

6.9. Төрага жылына эки жолу аткарылган иштер боюнча эл алдында отчет даярдайт

7-бөлүм. Корутунду жоболор

7.1. Устав Уставдын тексти Кыргыз Республикасынын Эл аралык университетинин Жаштар канатынын конференциясында кабыл алынгандан кийин эртеси күчүнө кирет.
7.2. Уставга киргизилген өзгөртүүлөр Кыргыз Республикасынын Эл аралык университетинин Жаштар канатынын конференцияларында каралат.
7.3. Жаштар канатынын органын кайра уюштуруу жана (же) жоюу конференциянын чечими менен жүзөгө ашырылат.
Көбүрөөк маалымат
Юридикалык клиника
Юридикалык клиника 2017 жылдын 21 -декабрында негизделген.
Юридикалык клиника - МУКР институтунун юридикалык факультетинин структуралык бөлүмү.

Юридикалык клиниканын иштешинин негизги максаты - теория менен юридикалык практиканын байланышын чыңдоо.
Юридикалык клиника IUKR Ассоциациянын мүчөсү
Кыргыз Республикасынын юридикалык клиникалары.
Подробнее
Мекеменин Жаштар Канатынын Уставы
"Кыргыз Республикасынын Эл аралык Университети"

Мамлекеттик тил күнүн өткөрдүк.

Биздин активисттер мамлекеттик тилге болгон сүйүүсүн көрсөтүп, өз номерлери менен чыгышты.

Майрам ийгиликтүү өтүп, биздин аткаруучулардын таланттары бардыгын таң калтырды.

2019-жылдагы Мугалимдер күнү.

Сүйүктүү, мыкты мугалимдерибиз үчүн университеттин кире беришинде таңкы саламдашуу, концерт, ошондой эле чакан белектерди уюштурдук

Бул күнү @dumanaev_models эл аралык моделдик агенттигинде кастинг өткөрдүк

Кастингдин алкагында студенттер Кыргызстандын топ моделдеринен моделдик чөйрө жөнүндө толугу менен үйрөнүштү ?????????:

Талгат Ниязбаев (@niiazbaev_)

Альфия Ибрагимова (@alvavova)

Шакира Шакирова (@shakirowskii)

Жанара Акунова (@akunovva)

Ал эми @dumanaev_studio моделдик агенттигинин негиздөөчүсү Аскар Думанаевден (@dumanaev_askar)

Мындай мүмкүнчүлүк үчүн @dumanaev_askar га рахмат.

Бардык катышкандарга рахмат.

Дагы бир ишембилик

Студенттерге киришүүнүн расмий бөлүгү

Бул сонун кечте биз менен белгилүү адамдар болду:

Нурмат Садыров @nurmat_sadyrov.

Александр Волкодав @ volkodav.ksandr.

Аско @asko_anarkulove.

Бек Исраилов @bek_israilove.

Кеченин алып баруучусу Элдос Аскарбеков @eldos_askarbekov.

Жана ошондой эле:

Көптөгөн сонун сыйлыктар @marshal_barbershop @uchebnyi_compleks @fanatkgz @ luxury_box.kg @pandora__flowers @tornado_fitness_club.

Шоу- программасы

Биздин студенттерден флешмоб.

"Жаш кыял" ансамбли @jaw_kyial_official_.

Түркия Республикасынын түзүлгөндүгүнүн 96 жылдыгына карата, 2019-жылдын 28-октябрында, КРЭАУ мекемесинин Батыш кампусунунда Кыргыз-түрк билим берүү маданий жана илим борборунун директору Баатырбек Рысбекович Акылбековдун жетекчилиги астында 1-2-курстун окутуучулары жана студенттери тарабынан концерттик программа уюштурулду.

Иш-чаранын коноктору:

Түркия Республикасынын Кыргыз Республикасындагы Атайын жана Ыйгарым укуктуу Элчиси Женгиз Камил Фырат мырза.

Түндүк Кипр Түрк Республикасынын өкүлү Атынч Кескин мырза.

Харун Каржы, Түркия Республикасынын Кыргыз Республикасындагы элчилигинин билим берүү боюнча кеңешчиси.

"TTÖMER" (Түрк тилин үйрөтүү борбору) директору Ахмет Гозубол.

«Анадолу» кыргыз-түрк кыз-келиндер кесиптик лицейинин директору Елиз Кая.


Мындай иш-чаралардын өткөрүлүшү түрк дүйнөсүнүн чоң үй-бүлөсүнөн чыккан эки боордош элдин тарыхы, маданияты, тили жана дини орток болгон Кыргызстан менен Түркиянын ортосундагы мамилелердин чыңдалышына өбөлгө түзөт

30-октябрда Филология кафедрасы англис тилинде Хэллоуин майрамына арналган иш-чара өткөрдү. Иш-чарага «Англис тили мугалими» адистигинин 1-2-курсунун студенттери катышты.

Иш-чаранын жүрүшүндө студенттер англис тили боюнча билимдерин, чыгармачылык жана чеберчиликти көрсөтүштү.

Эң мыкты плакат, сахна, костюм жана ашкабак боюнча сынактар ​​өткөрүлдү. Соңунда бардыгына грамоталар жана чакан белектер тапшырылды.

“Ата-Бейит” мемориалдык комплекси Кыргызстандын туңгуч президенти Аскар Акаевдин демилгеси менен 2000-жылы 1930-жылдардагы репрессиянын курмандыктарын эскерүү максатында курулган.

Бул жерде кыргыз интеллигенциясынын бүтүндөй дээрлик гүлү коюлган. «Ата-Бейит» музейинде репрессиялангандардын жеке буюмдары жана архивдик материалдары сакталган.

1980-жылы МКК кызматкерлеринин бири өлүм алдында кызына өлүм жазасына тартуунун сырын айтып берет. Кыргызстан эгемендүүлүккө ээ болгондон кийин,кыз бул сырды ачыкка чыгарды.

Сөөктөрдү Чоң-Таштагы кирпич бышырган мешке ыргытышкан: мусулмандар, христиандар, буддисттер, еврейлер. Алардын арасында Кыргыз Совет мамлекетинин негиздөөчүлөрү, биринчи эл комиссарлары бар.

Жаштар канатынын мүчөлөрү жана кызыккан 1-2-курстун студенттери Ата-Бейитке жөнөп кетишти. Жигиттер мемориалдык комплекске гүл коюшту.

Сапарды «Экономика жана менеджмент» кафедрасынын окутуучусу Расул Жумабекович Тулеев жана Жаштар канатынын президенти Назик Кенжебековна

Асангулова жетектеди.

13-ноябрда КРЭАУнун Батыш кампусунда “Улуу орус окумуштуусу М.В.Ломоносовдун дүйнөлүк илим жана маданияттагы мурасы” деген темада ЖОЖдор аралык илимий-практикалык конференция болуп өттү.

Уюштуруучулар: Кыргыз Республикасынын Эл аралык университети,

«Евразия-жаңы толкун» фонду.

Катышуучулар: профессордук-окутуучулук курамы, жаш окумуштуулар, КРЭАУ, КРСУ, КУУ, БАЭАУ, БМУнун студенттери.

Уюштуруучуларга жана сүйүктүү университетибизге терең ыраазычылык билдиребиз.

КРЭАУнун Жаштар Канаты жана Студенттик Кеңешине рахмат

316-аткычтар дивизиясынын өлбөс-өчпөс эрдигинин 78 жылдыгына карата уюштурулган акция Советтер Союзунун Баатыры, генерал-майор И.В.Панфиловдун эстелигине гүл коюу аземи менен аяктады.

Эскерүү чогулушуна Жогорку Кеңештин, Бишкек шаардык кеңешинин депутаттары, борбор калаанын мэриясынын, Россиянын Кыргыз Республикасындагы элчилигинин, Бишкектеги Россиянын илим жана маданият борборунун (Россотрудничество) өкүлдөрү, ЖОЖдордун жана мектептердин мугалимдери, студенттер жана мектеп окуучулары катышты.

Чыгыш таануу факультетинин студенттери жана Жаштар канатынын мүчөлөрү катышты.

Иш-чаранын уюштуруучусу:
«Евразия-жаңы толкун» фонду.
Иш-чаранын датасы: 16.11.2019-ж.
Өтчү жери: И.В.Панфилов атындагы парк.
БИЗДИН КАБАР
БИЗДИН ӨНӨКТӨШТӨР
 • БАЙЛАНЫШТАР
 • university@mukr.kg
 • +996 (312) 31 04 67
 • 720001, Кыргыз Республикасы,
 • Бишкек шаары, Чүй пр., 255
 • КЕРЕКТЕР
 • "Кыргыз Республикасынын эл аралык университети" мекемеси
 • ИНН: 01103199310054
 • OKPO: 20326620 002 Ленинский
 • Банк: "Оптима Банк" ААКсынын филиалы Бишкек шаары No5
 • R / S: 1091620057870186
 • БИК: 109016
 • SWIFT: ENEJKG22
Made on
Tilda