Юридикалык клиника
Юридикалык клиника 2017-жылдын 21-декабрында негизделген.
Юридикалык клиника КРЭАУнун юридикалык факультетинин түзүмдүк бөлүмү. Юридикалык клиниканын иштешинин негизги максаты - теория менен укуктук практиканын байланышын чыңдоо болуп эсептелет. Кыргыз Республикасынын Эл аралык универмитетинин Укуктук Клиникасы - Кыргыз Республикасынын юридикалык клиникалар Ассоциациясынын мүчөсү. Клиниканы ага окутуучу Мээрим Кыдырмамбетовна жетектейт.


Укуктук клиника эки багытты ишке ашырат:
Күнүмдүк укук клиникасы
 • билим берүү деңгээлин жогорулатуу жана окутуунун жана иштөөнүн клиникалык методдору, адам укуктары жана эркиндиктери, демократия, мыйзам, аларды ишке ашыруу механизмдери жана жол-жоболору, максаттуутоптордун (мектеп окуучулары) арасында коргоо.
Жалпы укук клиникасы
 • кабыл алуу жана консультация берүү;
 • жазуу жүзүндө кеңеш берүү;
 • процесстик жана башка документтерди даярдоо;
 • уюштуруу документтерин иштеп чыгуу;
 • сот жана башка мамлекеттик органдарда
Юридикалык клиникага өтүү үчүн студенттер конкурстук тандоодон өтүшөт.
кардарлардын кызыкчылыктарын коргоо. Укуктук клиникага кирүү үчүн студенттер конкурстук тандоодон өтүшөт. Устаттар баштаган студенттер акысыз юридикалык жардам көрсөтүшөт. Укуктук клиниканын базасында илимий изилдөө, билим берүү жана социалдык мүнөздөгү иш-чаралар өткөрүлөт.
Юридикалык клиниканын студенттери ар кандай иш-чараларга жигердүү катышып турушат .
2021-жылдын 16-июнунда өткөрүлгөн республикалык сынакка Кенжеев Нурлан, Кубанычбек уулу Искак, Галеев Рустам, Эсеналиев Феликс жигердүү катышкандыктары сертификат менен тастыкталды.
3-курстун студенттеринин бири Нурлан Кенжеев 2021-жылы апрель айында болуп өткөн Адам укуктарын изилдөө борборундагы адам укуктары боюнча тааныштыруу тренингине катышты. 2021-жылы 8-июнда өткөн эл аралык илимий-практикалык конференцияга Юридикалык клиниканын студенттери жигердүү катышышты.

Башка багыттар
БИЗДИН КАБАР
БИЗДИН ӨНӨКТӨШТӨР
 • БАЙЛАНЫШТАР
 • university@mukr.kg
 • +996 (312) 31 04 67
 • 720001, Кыргыз Республикасы,
 • Бишкек шаары, Чүй пр., 255
 • КЕРЕКТЕР
 • "Кыргыз Республикасынын эл аралык университети" мекемеси
 • ИНН: 01103199310054
 • OKPO: 20326620 002 Ленинский
 • Банк: "Оптима Банк" ААКсынын филиалы Бишкек шаары No5
 • R / S: 1091620057870186
 • БИК: 109016
 • SWIFT: ENEJKG22
Made on
Tilda