ЮРИДИКАЛЫК КЛИНИКА

Юридикалык клиника 2017-жылдын 21-декабрында негизделген.

Юридикалык клиника “КРЭАУ” мекемесинин юридикалык факультетинин түзүмдүк бөлүмү болуп саналат.

Юридикалык клиниканын иштөөсүнүн негизги максаты – теория менен юридикалык практиканын байланышын чыңдоо.

КРЭАУ юридикалык клиникасы Кыргыз Республикасынын юридикалык клиникалары Ассоциациянын мүчөсү

Клиниканы улук окутуучу Мээрим Кыдырмамбетовна башкарат.


Юридикалык клиника эки багытты ишке ашырат:
Күнүмдүк укук клиникасы
 • Максаттуу топтордун (окуучулардын) арасында окутуунун жана эмгектин клиникалык ыкмалары, адам укуктары жана эркиндиктери, демократия, укук, аларды ишке ашыруунун механизмдери жана жол-жоболору боюнча билим деңгээлин жогорулатуу жана көндүмдөрүн өркүндөтүү.
Жалпы укук клиникасы
 • Кабыл алуу жана кеңеш берүү;
 • Жазуу жүзүндөгү кеңештерди берүү;
 • Процессуалдык жана башка документтерди түзүү;
 • Уюштуруу документтерин иштеп чыгуу;
 • Кардарлардын кызыкчылыктарын сот жана башка мамлекеттик органдарда көрсөтүү.
Юридикалык клиникага жетүү үчүн студенттер сынактык тандоодон өтүшөт.
Насаатчылар жетектеген студенттер бекер юридикалык жардам көрсөтүшөт.Юридикалык клиниканын базасында илимий-изилдөө, тарбиялык жана социалдык мүнөздөгү иш-чаралар өткөрүлөт.
Юридикалык клиниканын студенттери ар кандай иш-чараларга активдүү катышышты, атап айтканда 2021-жылдын 16-июнунда өткөн Республикалык сынакка катышты. Командада: Кенжеев Нурлан, Кубанычбек уулу Искак, ​​Галеев Рустам, Эсеналиев Феликс. Катышуу сертификаты менен тастыкталган.
3-курстун активдүү студенттеринин бири Нурлан Кенжеев 2021-жылдын апрель айында Адам укуктарын изилдөө борборунда адам укуктары боюнча таанышуу тренингине катышты.
2021-жылдын 8-июнунда өткөн эл аралык илимий-практикалык конференцияда Юридикалык клиниканын 3-4-курсунун студенттери Кенжеев Нурлан, Шайыкова Малика катышкан. Катышуу сертификаттар менен тастыкталган.
Башка багыттар
БИЗДИН КАБАР
БИЗДИН ӨНӨКТӨШТӨР
 • БАЙЛАНЫШТАР
 • university@mukr.kg
 • +996 (312) 31 04 67
 • 720001, Кыргыз Республикасы,
 • Бишкек шаары, Чүй пр., 255
 • КЕРЕКТЕР
 • "Кыргыз Республикасынын эл аралык университети" мекемеси
 • ИНН: 01103199310054
 • OKPO: 20326620 002 Ленинский
 • Банк: "Оптима Банк" ААКсынын филиалы Бишкек шаары No5
 • R / S: 1091620057870186
 • БИК: 109016
 • SWIFT: ENEJKG22
Made on
Tilda